MUZ FM

NEWS

CÂNTĂ-ȚI DRAGOSTEA LA MUZ LOVE KARAOKE!

Dacă îți place să cânți și-o faci nu doar în baie, sună-ne! Ai un număr scurt 11111 (5 de 1), accesibil pentru toți abonații ORANGE și UNITE, dar și pentru abonații Moldtelecom cu prefixul (0900)11111 îl butonezi, alegi una dintre cele zece piese:

1. Adele – Hello
2. Holograf – Să nu-mi iei niciodată dragostea
3. Witney Houston – I will always love you
4. Sam Smith – I`m Not the only one
5. No Doubt – Dont speak
6. Cargo – Poate dacă ploaia s-ar opri
7. Celine Dion – My heart will go on
8. Rihanna – Stay
9. Vali Boghean – Boschetar
10.James Arthur – Impossible și ne-o cânți cât te țin plămânii!
Cea mai reușită interpretare ajunge pe facebook, pe pagina Muz FM! Îndeamnă-ți prietenii să-ți dea like, iar noi îți dăm premii, săptămânal- căști marca Panasonic. Cel sau cea care își va cânta iubirea, cum nimeni n-a mai făcut-o până acum, adică incredibil de frumos, ia premiul mare-o seară la karaoke! Prețul unui apel telefonic este de 5 lei! Nu mai cânta doar acasă, fă-te auzit, hai cu noi în concursul MUZ LOVE KARAOKE! Concursul începe de azi, cântă-ne, încântă-ne !!

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a
Campaniei „MUZ LOVE KARAOKE”
11 februarie 2016 mun. Chişinău

Articolul 1. GENERALITĂŢI
1.1. „Radio Media Group Inc.” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, cu sediul: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, doamna Victoria BUCATARU, care activează în baza Statutului, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „MUZ LOVE KARAOKE”, la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Muz Love Karaoke” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova care determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.
1.3. Regulamentul Oficial al campaniei „Muz Love Karaoke”, este întocmit şi va fi făcut public prin publicarea pe site-ul www.muzfm.md
1.4. Participanţii la Campania sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul”).
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul www.muzfm.md

Articolul 2. OBIECTUL
2.1. Campania „Muz Love Karaoke”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă, ce se va desfăşura începând cu data de 11 februarie 2016 până la finele lunii februarie, ascultătorii postului de radio MUZ FM, vor trebuie să sune zilnic la numărul scurt de telefon 11111 (tarif 5.00 lei)şi să aleagă una din piesele următoare: 1. Adele – Hello; 2. Holograf – Să nu-mi iei niciodata dragostea; 3. Witney Houston – I will alwaus love you; 4. Sam Smith – I`m Not the only one; 5. No Doubt – Dont speak; 6. Cargo – Poate dacă ploaia s-ar opri; 7. Celine Dion – My heart will go on; 8. Rihanna – Stay; 9. Vali Boghean – Boschetar; 10.James Arthur – Impossible, s-o interpreteze, iar echipa MUZ FM va alege zilnic, în urma deliberărilor, cele mai bune înregistrări audio pe care le va posta atât pe pagina oficială a postului de radio cât și pe cea de facebook. Înregistrarea cu cele mai multe like-uri va câștiga săptămânal căști, marca Panasonic. Interpretul celei mai populare înregistrări, desemnată prin cel mai mare număr de like-uri va câștiga o seară la karaoke! Prețul unei minute telefonice este de 5.00 de lei.

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanţi, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, în conformitate cu condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Muz Love Karaoke”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică; dar şi în cadrul altor materiale promoţionale.
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei „Muz Love Karaoke”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Muz Love Karaoke”.
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanţilor diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfăşoară începând cu 11 februarie 2016 și până pe 29 februarie 2016, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania „Muz Love Karaoke”, prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Muz Love Karaoke”, în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6. Participarea la Campania „Muz Love Karaoke”, ce se referă la prezentul Regulament, de către participanţi constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanţilor. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanţii să participe la Campanie.
3.7. Participantul la Campania „Muz Love Karaoke”,conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfăşurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. Fiecare participant are dreptul să sune, la numărul scurt 11111 şi să participe în cadrul campania „Muz Love Karaoke”, de câte ori doreşte.
4.2.1 Costul unei minuteeste de 5.00 lei (TVA inclusiv)
4.3. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI:
4.3.1. Desemnarea câştigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
4.3.2. Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, în cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de până la 18 ani.
4.4. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.mdsub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanţii pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfăşurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.7.1. Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt:căști – marca Panasonic.
5.2.Organizatorul nu este răspunzător de plata impozitele/taxelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câştigător.
5.3 Câştigătorul uni premiu nu poate returnat sau schimbat pe valoarea bănească a acestuia.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂŢII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum şi persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit şi expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii îşi confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, şi ca aceasta informaţie să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul îşi asuma dreptul de a păstra toate înregistrările recepţionate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5. Participantul nu are dreptul de a-şi retrage înregistrarea de participare în timpul desfăşurării Campania „Muz Love Karaoke”,conform prezentului Regulament.
6.6 Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă şi este de acord cu, următoarele:
a. participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;
b. participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor;
c. participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de acesteafără a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur.
6.7 Organizatorul:
a. nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariţia sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câştigător;
b. este exonerat de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
c. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigător unor terţi în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
d. îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câştigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului.

Articolul 7 DATE CU CARACTER PERSONAL
7.1 Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord ca Organizatorul, şi companiile afiliate / contractate sau cu care colaborează Organizatorul să prelucreze datele cu caracter personal ale participanţilor şi/sau câștigătorilor, beneficiarilor premiilor oferite în cadrul Campaniei, care au devenit cunoscute în legătură cu participarea la Campanie sau în legătură cu acesta inclusiv dar fără a se limita la nume, prenume, IDNO, adresă, telefon, date din acte de identitate, semnătură, imagine, stare civilă, telefon, e-mail etc.
7.2. Datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate în scopuri organizatorice, administrative, economico-financiare şi de raportare, aprecierea activităţii şi comportamentului, respectarea politicilor Organizatorului, aprecierea corespunderii condiţiilor Campaniei, precum şi pentru promovarea produselor şi serviciilor Organizatorului, publicitate, marketing, transmiterea materialelor promoţionale şi alte scopuri necesare pentru sau legate de Campanie şi activitatea Organizatorului şi/sau afiliaţilor/partenerilor săi.
7.3. Subiecţii datelor cu caracter personal beneficiază de drepturile prevăzute la articolele 12-18 din Legea nr. 133 privind protecţia datelor cu caracter personal din 8 iulie 2011, care pot fi exercitate liber şi gratuit prin expedierea unei scrisori la sediul Organizatorului.

Articolul 8. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

8.1 Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

ORGANIZATORI

„Radio Media Group Inc.” SRL
Adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău
mun. Chişinău, Republica Moldova
Victoria BUCĂTARU
Director General

Lasă un răspuns