MUZ FM

NEWS

CONCURS! „CUVINTE UNITE” DE LA MUZ FM SI UNITE!

Atentie atentie! Muz FM impreuna cu UNITE lanseaza o provocare tuturor celor care vor sa castige premii on-air. UNIM cuvinte si castigam premii fantastice!

Incepand cu 6 iunie, la semnalul sonor “CUVINTE UNITE de la MUZ FM si UNITE”, ascultatorii MUZ FM vor fi indemnati sa memorizeze cuvantul cheie al diminetii (un cuvant, sau mai multe, parte a unei fraze complexe) iar in fiecare zi de vineri dupa enuntarea cuvantului cheie sa telefoneze in direct la numarul on-air MUZ FM 022-859-880 in cadrul programului matinal de maxima audienta “Ministerul Diminetii” ca sa numeasca fraza intergrala, din cuvintele cheie unite pe tot parcursul saptamanii.

banner1000x140Zilnic, de luni pana vineri, participantii campaniei vor trebui sa sa fie pe faza si  sa nu rateze semnalul sonor, iar vineri sa fie primii pe linie , sa numeasca fraza saptamanala si sa devina automat castigatorii premiului saptamanal!

O data in luna ascultatorii vor fi indemnati sa numeasca toate cele 4 fraze saptamanale, enuntate la MUZ FM, utilizand acelasi mecanism. Castigatorul care va numi fara greseli in text toate cele 4 fraze va ridica unul din premiile mari.

Saptamanal poti castiga chipiuri, cartele PrePay, tricouri si in fiecare luna ai sansa sa pui mana pe o tableta performanta sau pe unul din cele doua smatphones!

                                                                                    N.B. Premiile pot fi ridicate pana pe 31 decembrie 2016!

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Cuvinte Unite”.

6 iunie 2016 mun. Chişinău

Articolul 1. GENERALITĂŢI
1.1. „Radio Media Group Inc.” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, doamnei Victoria BUCATARU, care activează în baza Statutului, şi S.A.“Moldtelecom” –, persoana juridică moldovenească, cu sediul la adresa MD2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 10, în persoana Directorului, Domnului Dan MITRIUC, care activează în baza statului denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Cuvinte Unite” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Cuvinte Unite” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfăşurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanţii.

Articolul 2. OBIECTUL
2.1. Campania „Cuvinte Unite”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva. Premiul Mare al acestei campanii reprezintă 2 telefoane de tip Smartphone şi 1 tabletă performantă, oferite de partenerul general al campaniei S.A.“Moldtelecom”. Zilnic se vor acorda şi premii secundare enunţate în cele ce urmeaza.
• Începând cu 6 iunie 2016, in cadrul programului matinal difuzat la MUZ FM de la ora 7 la 10 de luni pana vineri, la semnalul sonor “CUVINTE UNITE de la MUZ FM şi UNITE”, ascultătorii MUZ FM vor fi îndemnaţi să memorizeze cuvântul cheie al dimineţii (un cuvânt, sau mai multe, parte a unei fraze complexe) iar după enunţarea cuvântului cheie să telefoneze în direct la numărul on-air MUZ FM 022-859-880 in cadrul programului “Ministerul Dimineţii” ca să numească fraza integrală, din cuvintele cheie unite pe tot parcursul săptămânii.
• Zilnic, de luni până vineri, participanţii campaniei vor trebui sa fie pe fază şi să nu rateze semnalul sonor, iar în fiecare zi de vineri să fie primii pe linia telefonică, să numească corect fraza săptămânală (care va conţine denumirea partenerului, agreată în prealabil cu Partenerul) şi să devină automat câştigătorii premiului săptămânal.
• Lunar, ascultătorii vor fi îndemnaţi să numească toate cele 4 fraze săptămânale, enunţate la MUZ FM, utilizând acelaşi mecanism. Câştigătorul care va numi fără greşeli în text toate cele 4 fraze, va ridica unul din premiile mari, anunţate în cele ce urmează.

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanţi, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Cuvinte Unite”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţă participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei „Cuvinte Unite”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea Campaniei „Cuvinte Unite”.
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanţilor diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfăşoară în perioada 6 Iunie 2016 – 5 Decembrie 2016, Muz FM şi S.A.“Moldtelecom”, îşi rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania „Cuvinte Unite”, prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Cuvinte Unite” în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6. Participarea la Campania „Cuvinte Unite” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanţi constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanţilor. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanţii să participe la Campanie.
3.7. Participantul la Campania „Cuvinte Unite” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfăşurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfăşurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. NUMARUL in direct MUZ FM: (022) 859-880
4.3. Fiecare participant poate fi desemnat câştigător al premiilor zilnice, doar o singură dată pe lună, în cadrul acestui concurs nefiind posibilă câştigarea a mai mult de un premiu de către aceeaşi persoană în cadrul aceluiaşi concurs, conform prezentului Regulament.

4.3.1. Excepţie la punctul 4.3. sunt premiile săptămânale şi lunare, când participanţii care numesc corect fraza săptămânală sau toate cele 4 fraze la sfârşit de lună, câştigă unul din premiile stabilite în prezentul Regulament, chiar dacă pe parcursul aceleiaşi luni, au fost subiectul câştigurilor anterioare.

4.4. Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.
4.5. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI;
4.5.1. Desemnarea câştigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, in baza mecanismului campaniei.
4.5.2. Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internet www.muzfm.md sau/şi prin intermediul altor mass-media. In cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au varsta de pana la 18 ani.
4.6. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanţii pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfăşurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt:
– Două telefoane de tip Smartphone
– O tabletă performanta
– 60 cartele prepay telefonie mobilă
– 60 chipiuri
– 60 tricouri
5.2. Organizatorul este obligat să calculeze, să reţină şi să achite la buget impozit pe venit reţinut la sursa de plata în mărime de 18%, în conformitate cu art. art. 901 alin. (33) din Codul Fiscal al RM.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂŢII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum şi persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit şi expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii îşi confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, şi ca aceasta informaţie să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul îşi asuma dreptul de a păstra toate pozele recepţionate, care nu contravin prezentului Regulament.

ORGANIZATOR
„Radio Media Group Inc.” SRL
Victoria BUCATARU
Director General

BENEFICIAR
S.A.“Moldtelecom”
Dan MITRIUC
Director General

Lasă un răspuns