MUZ FM

NEWS

CONCURS! LA „ORA DE RELAXARE” TE ALEGI CU SUPER PREMII!

Muz FM te bucura luna aceasta cu cel mai relaxant concurs! In fiecare zi, de luni pana vineri, in playlistul spatiului emisional “Ora de Relaxare” (de la 11:00 la 12:00) prinde melodia de relaxare in stil chill-out, fusion sau relax version. Posteaza intr-un comentariu denumirea acestei piese pe https://www.facebook.com/muzfm.md la postarea zilnica de concurs si castiga premii „Relaxa Aromatherapy”! Raspunsul corect care va aduna cele mai multe like-uri va castiga premiul zilei.

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a
Campaniei “Ora de Relaxare”

18 februarie 2014 mun. Chișinău

Articolul 1. GENERALITĂȚI
1.1. „Ştiri Media TV” S.R.L., fondatorul Postului de Radio “Muz TV” și a postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul: Republica Moldova, MD-2008, mun. Chişinău, str. Ghioceilor, nr. 1, în persoana Directorul General, domnul Iulian BERCO, care activează în baza Statutului, și „Relaxa Aromaterapie” SRL – denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi au stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “Ora de Relaxare” la postul de Radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “Ora de Relaxare” la postul de Radio Muz FM, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova și care determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

Articolul 2. OBIECTUL
2.1. Campania “Ora de Relaxare” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva, ce oferă participanților posibilitatea de a participa prin intermediul paginii de facebook a postului de radio Muz FM https://www.facebook.com/muzfm.md. Toţi cei care vor dori să câştige unul din premiile Campaniei vor trebui să scrie în comentariile unei poze postate zilnic pe pagina oficiala Muz FM, piesa de relaxare pe care trebuie să o prindă în intervalul orei 11:00 – 12:00 la Muz FM, și să adune Like-uri la acest comentariu. Astfel participantul care scrie denumirea piesei și numele interpretului corect și aduna cele mai multe like-uri devine câștigător. Campania se va organiza de luni până vineri.

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campania “Ora de Relaxare”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei “Ora de Relaxare”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea Campania “ Ora de Relaxare”.
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfășoară în perioada februarie-martie 2014, Muz FM și „Relaxa Aromaterapie” SRL își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.7. Participantul la Campania “ Ora de Relaxare”, prin prezentul Regulament, este în drept:
3.7.1. să participe sau să nu participe la Campania “ Ora de Relaxare”, în conformitate cu prezentul Regulament.
3.8. Participarea la Campania “ Ora de Relaxare”, ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.
3.9. Participantul la Campania “Ora de Relaxare”, conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE ȘI PREMIERE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. De luni pana vineri pe pagina oficiala de facebook Muz FM va fi postata o poza reprezentativă campaniei. Doritorii de a participa în Campanie, vor trebui să scrie în comentarii denumirea piesei și numele interpretului „piesei de relaxare” pe care vor trebui să o prindă pe Muz FM de la ora 11:00 la 12:00.
4.3. Comentariul Corect cu cele mai multe like-uri va deveni câștigător.
4.4 Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.
4.4.1 La premiere, câştigătorii Campaniei trebuie să prezinte actele confirmative privind identitatea (certificat de naştere şi/sau buletin de identitate).
4.5 Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.6 În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.6.1 care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.6.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.6.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.6.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.
5.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câștigător.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și că aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul își asuma dreptul de a păstra toate scrisorile recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

ORGANIZATOR
„Ştiri Media TV” SRL
Iulian BERCO
Director General

„Relaxa Aromaterapie” SRL
Radu CELNACOV
Director General