MUZ FM

NEWS

CONCURS! Muz FM îţi dă MAREA şi SAREA!

Vara asta, Muz FM şi Voyage Center Philipsky Tour îţi dă Marea şi Sarea!

Noua campanie, pune la bătaie o vacanța de 7 zile pentru 2 persoane pe litoralul României.În perioada 14 iulie 2014 – 14 august 2014, expediaza pe adresa de e-mail: mareasisarea@muzfm.md o poza în care asculti Muz FM in căști, la aparatul de radio de lângă tine, în mașină, oriunde asculti postul tău preferat de radio. Toate pozele acumulate vor fi puse pe site-ul www.muzfm.md la rubrica Concursuri. Iar din 28 iulie, pornim voting-ul pentru cea mai tare poză. Dupa inscriere, asculta radioul si, daca te suna DJ-ii nostri, spune-le ce melodie s-a auzit ultima data la Muz FM! Daca vei răspunde corect, atunci primesti 100 de voturi la poza.
Iar vineri, 15 august 2014, vom desemna câștigătorul! Persoana care va acumula cele mai multe voturi la poza înscrisă în concurs, va deveni câștigătoare.

[concursphoto concurs=marea-si-sarea items=96 votes_stop=’2014-08-14 23:59:59′]

Citeste regulamentul complet!

REGULAMENT
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a
Campaniei „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!”

10 iulie 2014 mun. Chișinău

Articolul 1. GENERALITĂȚI
1.1. „Ştiri Media TV” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău, MD-2008, Republica Moldova, în persoana Directorul General, Dl. Iulian BERCO, care activează în baza Statutului, și „PHILIPSKY TOUR” SRL – agenţia de turism, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: Bd. Stefan cel Mare 200, of. 201, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorului Dl. Alexandru FILIPSCHI, care activează în baza Statutului, denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “”Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “Muz FM îți dă Marea şi Sarea” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (denumit în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

Articolul 2. OBIECTUL
2.1. Campania „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva. Premiul Mare al acestei campanii este o vacanta la mare, pe litoralul României, oferită de Voyage Center „PHILIPSKY – TOUR”. În perioada 14 iulie 2014 – 14 august 2014, doritorii de a câștiga premiul vacanța de 7 zile pentru 2 persoane, vor expedia pe adresa de e-mail: mareasisarea@muzfm.md o poza în care ascultă Muz FM. Aceștia trebuie să fie cu căști, cu aparatul de radio lângă ei, în mașină, oriunde asculta ei postul de radio Muz FM. Perioada de colectare a pozelor, va dura exact cât durează campania. Astfel vom oferi posibilitatea mai multor doritori de a participa în campanie. Animatorii vor face teasing campaniei îndemnând lumea să trimită poze și ulterior să își susțină favoriții. Toate pozele acumulate vor fi puse pe site-ul www.muzfm.md la rubrica Concursuri. În ultimele 2 săptămâni de concurs începând cu 28 iulie 2014, vom da start voting pe site-ul www.muzfm.md. În cadrul acestor 2 săptămâni, în emisia Muz FM, se va organiza câte un concurs care va oferi posibilitatea participanților de a câștiga 100 de voturi pentru poza cu care participă. De la ora 7:00 până la ora 19:00, de luni până vineri, în cadrul emisiunilor Muz FM, vom suna câte un participant pe zi, acesta spunând o cifra (de exemplu daca vor fi 100 de participanți, de la 1 la 100), ulterior vom telefona participantul cu numărul dat. Acesta trebuie să spună care a fost ultima piesa ascultata pe Muz FM până acum. Daca acesta va răspunde corect, atunci va primi 100 de voturi la poza.
Iar vineri, pe 15 august 2014, vom desemna câștigătorul, persoana care va acumula cele mai multe voturi la poza înscrisă în concurs, va deveni câștigătoare.

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!”
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfășoară în perioada 14 iulie 2014 – 15 august 2014, Muz FM și Voyage Center „PHILIPSKY – TOUR” își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei.
Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!” prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!” în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6. Participarea la Campania „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.
3.7. Participantul la Campania „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. Adrese de colectare a pozelor: mareasisarea@muzfm.md
4.3. Fiecare participant are dreptul să expedieze o singură poza. Este validată pentru concurs o singură poză expediată de un participant, conform prezentului Regulament.
4.4. Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.
4.5. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;
4.5.1. Desemnarea câştigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
4.5.2. Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internet www.muzfm.md. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de pana la 18 ani.
4.6. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.7.1. Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt:
– Cazarea pentru 2 persoane – 7 zile;
– Transportul TUR – RETUR;
– Micul Dejun inclus;
– Asigurare Medicala;
– Suport VIZA la necesitate.
5.2. Plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, fiind exclusiv în sarcina Organizatorului.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul își asuma dreptul de a păstra toate pozele recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

6.5. Participantul nu are dreptul de a-și retrage poza expediată în timpul desfășurării Campania „Muz FM îţi dă Marea şi Sarea!” conform prezentului Regulament.

ORGANIZATOR

„Ştiri Media TV” SRL
Iulian BERCO
Director General

Voyage Center „PHILIPSKY – TOUR”
Alexandru FILIPSCHI
Director