MUZ FM

O brad from MUZ

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurare a

Concursului „O brad from MUZ!”

26 Noiembrie 2018                                                                                                              mun. Chișinău

Articolul 1. GENERALITĂȚI

1.1 „Radio Media Group Inc.” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, doamnei Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, și “ DOST TRADE GROUP” SRL – distribuitori de brazi naturali, în persoana Directorului General, domnului Dorin STOIAN care activează în baza Statului denumite în continuare „Organizatori”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Concursului „O brad from MUZ!” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2 Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurare a Concursului „O brad from MUZ!” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

Articolul 2. OBIECTUL

2.1 Concursului „O brad from MUZ!”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă un concurs interactiv cu premii oferite de către distribuitorul de brazi naturali brazionline.com.

2.2 În perioada 26 Noiembrie-25 Decembrie 2018, pe toată durata concursului, toți doritorii de a câștiga un brad natural, trebuie să ne telefoneze în emisie directă în spaţiu 09:00-10:00, la numărul de telefon 022-859-880, să ghicească dacă piesa propusă de DJ-ul Muz FM este una cu tematica sărbătorilor de iară. Timpul de răspuns este 5 secunde, dacă participantul răspunde corect, este automat câştigător.

2.3 Premiile concursului constituie brazi naturali oferite de către partenerul concursului.

Articolul 3. ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea față de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1. Ia decizii de organizare a Concursului „O brad from MUZ!”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunțării publice în rețeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiții de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Concursului „O brad from MUZ!”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea Concursului „O brad from MUZ!”.

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 26 Noiembrie-25 Decembrie 2018, Muz FM și “DOST TRADE GROUP” SRL, își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.5. Participantul la Concursului „O brad from MUZ!”, prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la Concursului „O brad from MUZ!” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6 Participarea la Concursului „O brad from MUZ!” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acțiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acțiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7 Participantul la Concursului „O brad from MUZ!” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condițiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE

4.1 Regulamentul concursului este public pe toata durata desfășurării lui şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesați prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2 Numărul de recepţionare: 022-859-880.

4.3 Fiecare participant are dreptul să participe o singură dată în perioada concursului.

4.4 Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

4.5 DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

4.5.1 Câștigătorii concursului vor fi desemnaţi conform prezentului Regulament, în baza mecanismului concursului.

4.6 Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoștința Participanților pe calea anunțării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile petru participanți pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.7 În cazul în care Participantul întreprinde orice acțiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acțiuni:

4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.7.3. Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.7.4. Participantul întreprinde careva acțiuni care total sau parțial nu corespund condițiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5. SPRIJINUL MATERIAL

5.1 Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuși Organizatori din venitul propriu. Premiile oferite constituie brazi naturali oferiţi de către partener.

5.2 . Plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, fiind exclusiv în sarcina DOST TRADE GROUP SRL.

 

Articolul 6. LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

6.1 Nu pot participa la concurs angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2 Organizatorul, în vederea desfăşurării concursului, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la concurs, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3 De asemenea, participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Concursului, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Concurs şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4 Organizatorul își asumă dreptul de a păstra toate înregistrările recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

6.5 Participantul nu are dreptul de a-și retrage mesajul expediat în timpul desfășurării Concursului „O brad from MUZ!” conform prezentului Regulament.

 

 

ORGANIZATOR:

„Radio Media Group Inc.” SRL

Victoria BUCATARU

Director General

 

DOST TRADE GROUP SRL

Dorin STOIAN

Director General