MUZ FM

Regulament „De sărbători, porţi hanorace în culori!”

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurare a
Campaniei „De sărbători, porţi hanorace în culori!”

17 Decembrie 2019                                                                                              mun. Chişinău

Articolul 1. GENERALITĂȚI
1.1 “GENERAL MEDIA GROUP CORP. ” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, domnului Petru JELIHOVSCHI, care activează în baza Statutului, și Victor ARPINTIN care activează în baza Statului denumite în continuare „Organizatori”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2 Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurare a Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

Articolul 2. OBIECTUL
2.1 Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă un concurs interactiv cu premii oferite de către partenerul etnika.md.
2.2 În perioada 17 Decembrie 2019 -14 Ianuarie 2020, pe toată durata concursului, toți doritorii de a câștiga un hanorac, trebuie să expedieze răspunsul corect la întrebările din emisie directă în spaţiile 07:10 şi 18:10, SMS la numărul 9988. Este acceptat câte un SMS de la un număr de telefon.
2.3 Premiile concursului constituie hanorace oferite de către partenerul concursului.

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea față de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunțării publice în rețeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiții de ofertă publică;
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!”.
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfășoară în perioada 17 Decembrie 2019 – 14 Ianuarie 2020, Muz FM și ETNIKA își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!”, prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. să participe sau să nu participe la Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!” în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6 Participarea la Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!”ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acțiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acțiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.
3.7 Participantul la Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condițiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1 Regulamentul concursului este public pe toata durata desfășurării lui şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesați prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2 Numărul de recepţionare a SMS-urilor: 9988.
4.3 Fiecare participant are dreptul să participe o singură dată în perioada concursului.
4.4 Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

4.5 DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
4.5.1 Câștigătorii concursului vor fi desemnaţi conform prezentului Regulament, în baza mecanismului concursului.
4.6 Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoștința Participanților pe calea anunțării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile petru participanți pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.7 În cazul în care Participantul întreprinde orice acțiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acțiuni:
4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3. Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acțiuni care total sau parțial nu corespund condițiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5. SPRIJINUL MATERIAL
5.1 Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuși Organizatori din venitul propriu. Premiile oferite constituie hanorace oferite de către partener.
5.2 Organizatorul, este obligat să calculeze, să rețină și să achite la buget impozit pe venit reținut la sursa de plata în mărime de 18%, în conformitate cu art. 901 alin. (33) din Codul Fiscal al RM.
Articolul 6. LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI
6.1 Nu pot participa la concurs angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2 Organizatorul, în vederea desfăşurării concursului, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la concurs, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3 De asemenea, participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Concursului, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Concurs şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4 Organizatorul își asumă dreptul de a păstra toate înregistrările recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5 Participantul nu are dreptul de a-și retrage mesajul expediat în timpul desfășurării Concursului „De sărbători, porţi hanorace în culori!” conform prezentului Regulament.

ORGANIZATOR:

“GENERAL MEDIA GROUP CORP. ” SRL
Petru JELIHOVSCHI
Director General

„ETNIKA-GRUP” SRL
Victor ARPINTIN
Director