MUZ FM

REGULAMENT „IA ŞI ascultă Muz FM”

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurarea a

Campaniei „IA ȘI ascultă Muz FM!”

 

 

5 Mai 2018                                                                                                  mun. Chișinău 

 

Articolul 1. GENERALITĂȚI

 

 1.1 „Radio Media Group Inc.” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, doamnei Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului și ÎS „Calea Ferată din Moldova”, în persoana Directorului General Iurii TOPALA, care activează în baza Statului denumite în continuare „Organizatori”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „IA ȘI ascultă Muz FM” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2 Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „IA ȘI ascultă Muz FM” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

 

Articolul 2. OBIECTUL

 

 2.1 Campania „IA ȘI ascultă Muz FM”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Premiile acestei campanii sunt bilete tur-retur pentru cursa Chișinău-Iași, în perioada  31 mai – 3 iunie 2018, oferite de partenerul general al  campaniei ÎS “Calea Ferată din Moldova”.

 

2.2 În perioada 5 Mai – 29 Mai 2018, pe toată durata campaniei, toți doritorii de a câștiga bilete duble pentru cursa tur-retur Chișinău – Iași, vor trebui să transmită textul “VREAU LA IAȘI” la numărul 9988, sau pe platformele active ale postului de radio Muz FM: WhatsApp/Viber 069667766, Facebook sau Instagram. Zilnic, vor fi aleși câte 3 câștigători care vor merge cu trenul la Iași.

2.2.1 Îmbarcarea pentru cursa Chişinău – Iaşi 31 MAI, ora 11:37. Locaţia – Gara Feroviară. (strada Piaţa Gării, 1)

 

2.3 Premiile stabilite în cadrul acestei campanii constituie bilete tur-retur pentru cursa Chișinău-Iași din perioada 31 mai-3 iunie 2018. 

  2.3.1 În contextul deplasării, echipa Muz FM RECOMANDĂ pentru câștigătorii campaniei să posede o asigurare medicală valabilă pe tot parcursul aflării la Iaşi.

 

 

 

Articolul 3. ORGANIZAREA

 

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea față de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „IA ȘI ascultă Muz FM”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunțării publice în rețeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiții de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „IA ȘI ascultă Muz FM”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea Campania „IA ȘI ascultă Muz FM”

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 5 Mai 2018 – 29 Mai 2018, Muz FM și ÎS “Calea Ferată din Moldova”, își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Campania „ IA ȘI ascultă Muz FM”, prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „ IA ȘI ascultă Muz FM” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6 Participarea la Campania „ IA ȘI ascultă Muz FM” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acțiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acțiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7  Participantul la Campania „ IA ȘI ascultă Muz FM” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condițiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

 

Articolul 4. REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

 

 4.1 Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesați prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2 Platformele de legătură: SMS la 9988, pe Viber/WhatsApp la 069667766, sau pe Instagram și Facebook.

4.3 Fiecare participant are dreptul să se înregistreze în concurs o singură dată per zi. Este validat pentru concurs un singur SMS de la un participant, conform prezentului Regulament.

4.4 Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

 

 

 

4.5 DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

4.5.1 Câștigătorii campaniei vor fi desemnați conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
4.5.2 Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de până la 18 ani.

4.6 Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoștința Participanților pe calea anunțării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile petru participanți pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.7 În cazul în care Participantul întreprinde orice acțiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acțiuni:

4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.7.3. Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.7.4. Participantul întreprinde careva acțiuni care total sau parțial nu corespund condițiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

 

Articolul 5. SPRIJINUL  MATERIAL

 

5.1 Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuși Organizatori din venitul propriu. Premiile oferite în cadrul campaniei sunt bilete tur-retur pentru cursa Chișinău-Iași, perioada 31 Mai – 3 Iunie 2018.

5.2 Organizatorul este obligat să calculeze, să rețină și să achite la buget impozit pe venit reținut la sursa de plata în mărime de 18%, în conformitate cu art. 901 alin. (33) din Codul Fiscal al RM.

 

Articolul 6. LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

 6.1 Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2 Organizatorul, în vederea desfășurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanților, în conformitate cu Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanții își dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3 De asemenea, participanții își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acțiuni promoționale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanții confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4 Organizatorul își asumă dreptul de a păstra toate apelurile recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

6.5 Participantul nu are dreptul de a-și retrage înregistrarea expediată în timpul desfășurării Campania “IA ȘI ascultă Muz FM” conform prezentului Regulament.

 

 

ORGANIZATOR:

 

„Radio Media Group Inc.” SRL

Victoria BUCĂTĂRU

Director General                            

 

“Calea Ferată din Moldova” ÎS

Iurii TOPALA

Director General