MUZ FM

REGULAMENT MUZ FM SQUAD HIGHWAY TO AFTERHILLS

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurarea a

Campaniei „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS”

 

10 Iunie 2019                                                                                                  mun. Chișinău 

 

Articolul 1. GENERALITĂȚI

 

 1.1 “GENERAL MEDIA GROUP CORP. ” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, domnului Petru JELIHOVSCHI care activează în baza Statutului și „AFTERHILLS” S.R.L., cu sediul în Mun. Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 78A, bl. N1, ap. 58, camera 1, jud. Iași, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. J22/1653/2016, reprezentată de dl. George ACASANDREI, care activează în baza Statului denumiţi în continuare „Organizatori”, au întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS”la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2 Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Be my MUZ hero!” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

 

Articolul 2. OBIECTUL

  2.1 Campania „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Premiile acestei campanii sunt abonamente la festivalul Afterhills, care se va desfăşura în perioada 23-25 August 2019, oferite de partenerul general al  campaniei “AFTERHILLS” SRL.

2.2 În perioada 17 Iunie – 16 Iulie 2019 , pe toată durata campaniei, toți doritorii de a câștiga un abonament la festival, aceştia trebuie să se înregistreze prin SMS la 9988 (preţul unui SMS este 8 Lei) cu mesajul “Muz FM SQUAD”. Concursul se va desfăşura în 3 spaţii de emisie (08:00-09:00; 12:00-13:00; 17:00-18:00); Fiecare DJ va telefona câte un participant înscris şi îi va acorda 3 întrebări.

     2.1 Câştigătorul zilnic care a acumulat cele mai multe răspunsuri corecte va fi anunţat la 09:35 de către DJ, cu informare adiţională pe platformele Muz FM (facebook);

2.3 Concursul pentru abonamentele  destinate găştilor va fi lansat pe platforma Facebook Muz FM şi va presupune expedierea unui video în care participanţii cântă sau dansează sub una dintre piesele artiştilor de la AFTERHILLS. Aceste video-uri vor fi supuse unui voting (LIKE) iar 2 dintre găştile favorite vor putea câştiga aceste premii.

2.4 Premiile stabilite în cadrul acestei campanii constituie 100 de abonamente la festivalul Afterhills şi drum inclus (Chişinău – Iaşi). 

    2.4.1 Premiul special oferit pentru găşti (două a câte 5 persoane) vor fi anunţate pe 15 Iulie, ora 17:00, pe platforma oficială facebook Muz FM.

  2.4.2 În contextul deplasării, echipa Muz FM RECOMANDĂ pentru câștigătorii campaniei să posede o asigurare medicală valabilă pe tot parcursul aflării la Iaşi.

  2.4.3 Un Voucher primit de la echipa Muz FM presupune un bilet GRATUIT TUR şi unul RETUR pentru cursa Chişinău-Iaşi. Participantul trebuie să concretizeze în ce zi doreşte să revină la  Chişinău (24 sau 25 iunie) la ghişeele Căii Ferate din Moldova. Această confirmare se face cu CEL PUŢIN o săptămână înainte de plecare. Biletele RETUR sunt în limita stocului disponibil.

2.5 Îmbarcarea pentru cursa Chişinău va fi anunţată în cel mai apropiat timp.

 

Articolul 3. ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea față de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1.  Ia decizii de organizare a Campaniei „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunțării publice în rețeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiții de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea Campania „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS”

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 17 Iunie – 16 Iulie 2019, „Muz FM” și „AFTERHILLS” SRL, își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Campania „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS”prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS”în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6 Participarea la Campania „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acțiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acțiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7  Participantul la Campania „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condițiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

 Articolul 4. REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

  4.1 Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesați prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2 Numărul pentru expedierea mesajelor: 9988. Preţul unui SMS – 8 LEI.

4.3 Fiecare participant are dreptul să expedieze un singur mesaj per zi. Este validat pentru concurs un singur mesaj de la un participant, conform prezentului Regulament.

4.4 Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului sau oricare altă valoare. În cazul în care vor fi depistate tentative de comercializare a voucherelor cadou, Muz FM îşi rezervă dreptul de a anula codurile promoţionale ale biletelor. 

 4.5 DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

4.5.1 Câștigătorii campaniei vor fi desemnați conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
4.5.2 Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de până la 18 ani.

4.6 Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoștința Participanților pe calea anunțării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile petru participanți pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.7 În cazul în care Participantul întreprinde orice acțiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acțiuni:

4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.7.3. Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.7.4. Participantul întreprinde careva acțiuni care total sau parțial nu corespund condițiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

 Articolul 5. SPRIJINUL  MATERIAL

 5.1 Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuși Organizatori din venitul propriu. Premiul mare, abonament la festivalul Afterhills, cu  transportul inclus.

5.2 Organizatorul este obligat să calculeze, să rețină și să achite la buget impozit pe venit reținut la sursa de plata în mărime de 18%, în conformitate cu art. 901 alin. (33) din Codul Fiscal al RM.

 Articolul 6. LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

 6.1 Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2 Organizatorul, în vederea desfășurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanților, în conformitate cu Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanții își dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3 De asemenea, participanții își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acțiuni promoționale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanții confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4 Organizatorul își asumă dreptul de a păstra toate apelurile recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

6.5 Participantul nu are dreptul de a-și retrage înregistrarea expediată în timpul desfășurării Campania „Muz FM SQUAD: highway to AFTERHILLS”conform prezentului Regulament.

ORGANIZATORI:

 “GENERAL MEDIA GROUP CORP. ” SRL

Petru JELIHOVSCHI

Director General                            

 

“AFTERHILLS” SRL

George ACASANDREI

Administrator