MUZ FM

REGULAMENT TOP SHOP

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurarea a

Campaniei „Muzele Dimineţii & TOP SHOP”

 

14 Noiembrie 2018                                           mun. Chișinău

 

Articolul 1. GENERALITĂȚI

1.1 „Radio Media Group Inc.” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, doamnei Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului și ICS,,TOP SHOP STUDIOMODERNA” SRL, Statului denumite în continuare „Organizatori”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “Muzele Dimineţii & TOP SHOP” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2 Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “Muzele Dimineţii & TOP SHOP” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

 

Articolul 2. OBIECTUL

2.1 Campania “Muzele Dimineţii & TOP SHOP”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Produsele promovate în cadrul acestei campanii aparţin partenerului campaniei ICS,,TOP SHOP STUDIOMODERNA” SRL.

2.2 În perioada 14 Noiembrie-31 Decembrie 2018, în fiecare zi de Marţi, în intervalul 08:00-09:00, pe toată durata campaniei, toți doritorii de a-şi procura produse TOP SHOP cu o reducere specială de la Muz FM, vor asculta de la 08:00-09:00 Muzele Dimineţii, iar odată cu semnalul, cei doritori de a procura produse la preţ special, vor telefona la numărul promoţional 022-264-074.

2.3 Participanţii care vor telefona şi vor comanda produse în perioada stabilită de campanie, vor avea ocazia să participe şi la o tombolă săptămânală, unde vor putea câştiga câte un voucher în valoare de 500 de lei de la TOP SHOP.

2.4 Voucherul este valabil până pe 6 luni de la data primirii acestuia de la organizatori.

 

Articolul 3. ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea față de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Muzele Dimineţii & TOP SHOP”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunțării publice în rețeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiții de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „Muzele Dimineţii & TOP SHOP”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea Campania „Muzele Dimineţii & TOP SHOP”

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 14 Noiembrie-31 Decembrie, Muz FM şi ICS,,TOP SHOP STUDIOMODERNA” SRL, își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.5. Participantul la Campania „Muzele Dimineţii & TOP SHOP”, prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Muzele Dimineţii & TOP SHOP” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6 Participarea la Campania „Muzele Dimineţii & TOP SHOP” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acțiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acțiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7 Participantul la Campania „Muzele Dimineţii & TOP SHOP” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condițiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

 

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE

4.1 Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesați prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2 Platformele de legătură: platforma de Facebook Muz FM.

4.3 Fiecare participant are dreptul la informarea corespunzătoare despre fiecare produs promovat în cadrul emisiunii de matinal.

4.5 DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

4.5.1 Participanţii campaniei vor fi desemnați conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.

4.6 Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoștința Participanților pe calea anunțării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile petru participanți pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.7 În cazul în care Participantul întreprinde orice acțiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acțiuni:

4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.7.3. Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.7.4. Participantul întreprinde careva acțiuni care total sau parțial nu corespund condițiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

 

Articolul 5. SPRIJINUL MATERIAL

5.1 Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuși Organizatori din venitul propriu.

5.2. Plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, fiind exclusiv în sarcina ICS,,TOP SHOP STUDIOMODERNA” SRL.

 

Articolul 6. LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

6.1 Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2 Organizatorul, în vederea desfășurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanților, în conformitate cu Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanții își dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3 De asemenea, participanții își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acțiuni promoționale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanții confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4 Organizatorul își asumă dreptul de a păstra toate apelurile recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

6.5 Participantul nu are dreptul de a-și retrage înregistrarea expediată în timpul desfășurării Campania “ Muzele Dimineţii & TOP SHOP” conform prezentului Regulament.

 

ORGANIZATOR:

 

„Radio Media Group Inc.” SRL

Victoria BUCĂTARU

Director General

 

ICS,,TOP SHOP STUDIOMODERNA” SRL

Petre Stefan

Director General