MUZ FM

REGULAMENTUL Campaniei „Good To Know”

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a

Campaniei „Good To Know”

 07 octombrie 2017                                                   mun. Chișinău

 

Articolul 1.     GENERALITĂȚI

1.1. „Radio Media Group Inc.” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorului General, doamnei Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, și Instituția Privată EDITURA ARC, cu sediul la adresa: str. G. Meniuc nr. 3, mun. Chișinău, Republica Moldova, reprezentată de către Iurie BÎRSA,  în calitate de director, au întocmit şi au stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „ Good To Know” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Good To Know” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care determină condiţiile generale şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

Articolul 2.          OBIECTUL

2.1. Campania „Good To Know”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă ce se va desfășura în emisie directă. Începând cu 9 octombrie 2017 doritorii de a participa în campanie vor avea posibilitatea să câștige cărți în emisie directă, de luni până vineri, în cadrul matinalului Muz UP (ce se desfășoară de la ora 07.00 la 10.00 pe frecvențele postului de radio).

2.2. Ascultătorii Muz FM vor fi îndemnați să asculte atent informația ce va fi oferită în cadrul rubricii „Good To Know”, iar mai apoi să sune în direct la MuzFM.  Rubrica este interactiva, animatorii radio vor citi, in emisie directa, fragmente din cartile care sunt oferite, informatie despre autor si despre carte, dar si recenzii despre acestea . Concursul propriu-zis se va desafasura in emisie directa. Castigatorul zilnic va fi cel care va demonstra, în emisie directă, ca a ascultat informatia oferita in rubrica “Good to Know” si ca isi doreste sa  citeasca cartea pusa la bataie.

Articolul 3.          ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1.  Ia decizii de organizare a Campaniei „Good To Know” în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „„Good To Know”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Good To Know”.

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 9 octombrie – 3 noiembrie 2017, Muz FM și editura ARC  își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei.Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Campania „„Good To Know” prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la  Campania „Good To Know” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6. Participarea la Campania  „Good To Know”  ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7. Participantul la Campania „„Good To Know” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4.     REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2. Fiecare participant are dreptul:

– să participe o singură dată pe săptămănă în acest concurs.

– Premiile pot fi ridicate timp de 7 (șapte) zile lucrătoare (luni-marţi de la 07:00 până la 18:00) din momentul anunțării câștigătorului, în caz contrar, premiile vor fi anulate.

– Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

Desemnarea câștigătorilor campaniei se va efectua conform prezentului Regulament, care include următoarele etape:

– în fiecare zi, în emisie directă va fi anunțat căștigătorul zilnic din cadrul rubricii „Good To Know. Acesta va câștiga carte/cărțile puse la bătaie dacă va răspunde corect la întrebarea animatorilor MuzFM.

4.3. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de  ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.4. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:

4.4.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.4.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.4.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.4.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5          LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

6.1. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4. Organizatorul își asuma dreptul de a păstra toate mesajele recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

ORGANIZATOR

„Radio Media Group Inc.” SRL

Director General

Victoria BUCATARU__________________________

 

Instituția Privată EDITURA ARC

Director

Iurie BÎRSA ______________________________