MUZ FM

Regulamentul concursului „Rock & Barbeque night”

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a

Concursului  „Rock & Barbeque night”

12 septembrie 2017           mun. Chișinău

 

Articolul 1.     GENERALITĂȚI

1.1. „Radio Media Group Inc.” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana Directorului General, doamnei Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, și „CASTEL MIMI” SRL,în persoana Directorului Dnei Cristina FROLOV, care activează în temeiul Statutului, denumite în continuare „Organizator”, au întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Concursului „Rock &Barbeque night” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Rock & Barbeque night” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunțarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care determină condiţiile generale şi regulilor de desfășurare a Concursului la postul de radio “Muz FM”, (în continuare – Concurs), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

Articolul 2.          OBIECTUL

2.1. Concursul „Rock & Barbeque night”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă un concurs online. Începând cu 12 septembrie 2017, doritorii de a participa în concurs vor avea posibilitatea să trimită la adresa de mail: concurs@rmg.md o poză care să coincidă cu condițiile acestuia (o fotografie în care apar în stil rock). Câștigătorii acestui concurs vor fi premiați cu o invitație dubla la evenimentul „Rock & Barbeque night” care se va desfășura pe 21 septembrie 2017 la Castel Mimi.

2.2. Ascultătorii Muz FM vor fi îndemnați să trimită pozele pe mail, ulterior acestea vor fi selectate și publicate într-un album pe pagina de Facebook MuzFM. Participanții vor fi îndemnați să distribuie fotografia din album și pe pagina lor personală de Facebook, pentru a acumula cât mai multe Like-uri. Câștigător va fi desemnat deținătorul/deținătoarea pozei care va avea cel mai mare număr de Like-uri. Deținătorii pozelor care vor acumula Like-uri trucate vor fi eliminați din concurs.

Articolul 3.          ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Concursului, în conformitate cu toate condițiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1.  Ia decizii de organizare a Concursului „Rock & Barbeque night”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoștința participanților pe calea anunțării publice în rețeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiții de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Concursului prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Concursului „Rock & Barbeque night”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Concursului“Rock & Barbeque night”.

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Concursul se desfășoară în perioada 12 septembrie – 20 septembrie 2017, Muz FM și Castel MIMI își rezervă dreptul de a modifica durata Concursului. Orice modificare a duratei Concursului se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Concursul „Rock & Barbeque night” prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la  Concursul „ Rock & Barbeque night” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6. Participarea la Concursul „ Rock & Barbeque night”  ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Concurs.

3.7. Participantul la Concursul „Rock & Barbeque night” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Concursului, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4.     REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

4.1. Regulamentul Concursului este public pe toata durata desfășurării Concursului şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2. Fiecare participant are dreptul:

– să expedieze  o singură poză pe adresa de mail: concurs@rmg.md

– Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

4.3. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

Desemnarea câștigătorilor concursului se va efectua conform prezentului Regulament, care include următoarele etape:

– pe data de 20 septembrie 2017, în emisie directă,  în cadrul matinalului MuzUp de la MuzFM va fi anunțat câștigătorul concursului “Rock & Barbeque night”. Deținătorul pozei care la ora 07:30, în ziua de 20 septembrie 2017, va avea cele mai multe like-uri va fi denumit câștigător.

4.4. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de  ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Concursului, indicate în prezentul Regulament.

4.5. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:

4.5.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.5.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.5.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.5.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5                       SPRIJINUL  MATERIAL

5.1. Toate mijloacele utilizate pentru Concurs, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.

5.2. Organizatorul “Castel MIMI” SRLva acorda premiul(o invitație dubla la eveniment)și nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câștigător.

Articolul 6           LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

6.1. Nu pot participa la Concurs angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării concursului, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la concurs, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Concursului, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Concurs şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4. Organizatorul își asuma dreptul de a păstra toate mesajele recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

 

ORGANIZATOR

„Radio Media Group Inc.” SRL

Director General

Victoria BUCATARU__________________________

 

“Castel MIMI” SRL

Director

Cristina FROLOV ______________________________