MUZ FM

NEWS

Muz FM şi Diamonds Fitness te provoacă la Minutul de Fitness!

MINUTUL DE FITNESS te mişcă bine de tot! Câştigă la MUZ FM abonamente generoase la sala de forţă DIAMOND FITNESS!

MUZ FM şi DIAMOND FITNESS vine cu un nou Super Concurs pentru ascultătorii săi dependenţi nu doar de muzică bună dar şi de mişcare.

Dacă eşti adeptul unui mod sănătos de viaţă, dacă îţi place să ai grijă de tine şi de aspectul tău şi dacă intenţionezi să-ţi procuri în curând un nou abonament la sala de forţă, lasa totul balta pentru ca ţi-l oferim. Vara asta punem la bătaie abonamente care te pun în mişcare:

– Abonament de 1 lună la sala de forţă DIAMOND FITNESS

– Abonament de 2 luni la sala de forţă DIAMOND FITNESS

– PREMIUL MARE: Abonament de 3 luni la sala de forţă DIAMOND FITNESS

Mai mult de atât, toţi participanţii care se vor înregistra în concursul „MINUTUL DE FITNESS”, indiferent că ajung câştigători sau nu, vor intra în posesia unor premii de consolare, cum ar fi cateva vizite la sala de forţă DIAMOND FITNESS si vor mai beneficia de reduceri considerabile la procurarea unui abonament.

ATENŢIE!

CONCURSUL „MINUTUL DE FITNESS” DE LA MUZ FM CONTINUĂ ŞI ÎN LUNA AUGUST IAR MECANISMUL ACESTUIA A FOST REINVENTAT!

Cum participi şi cum câştigi premiile puse la bătaie în concurs?

Pe durata lunii septembrie, toţi doritorii de a câştiga gratuit un abonament la DIAMONDS FITNESS, vor trebui să găsească pe pagina oficială de facebook muzfm.md postarea zilnică care te provoacă în concurs. Răspunde corect întrebărilor şi câştigă abonamente la DIAMONDS FITNESS !

Ulterior, DJ-ii din programul matinal de maximă audienţă “Muzele Dimineţii” vor selecta zilnic, aleatoriu, câte un ascultător înregistrat prin comentariu şi îl va declara câştigător.

Toată ţara va face „antrenamente” în emisie directă, timp de 1 minut în fiecare dimineaţă.

Lunar, 3 persoane din clasamentul final, desemnate de comun acord de către MUZ FM şi DIAMONDS FITNESS, care au excelat în provocarea „MINUTUL DE FITNESS”, vor primi premiile mari. Acestea vor fi invitate şi în cadrul programului de maximă audienţă “Muzele Dimineţii”. Reamintim însă că, absolut toţi participanţii concursului vor primi posibilitatea să se antreneze gratis la sala de forţă DIAMOND FITNESS şi vor intra în posesia unui card de reducere la aceeaşi sală de forţă.

Decernarea premiilor va avea loc la DIAMONDS FITNESS iar câştigătorii concursului vor fi anunţaţi în prealabil despre cum şi când anume vor intra în posesia premiilor.

 

REGULAMENTUL cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurarea a Campaniei „Minutul de Fitness” 

30 iunie 2015                                                                                                 mun. Chişinău

 

Articolul 1.      GENERALITĂŢI

  • „Radio Media Group” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău, MD-2008, Republica Moldova, în persoana Directorului General Dna Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, şi „Indain-Grup” SRL, în persoana Directorului Dna Olga OTEAN, care activează în baza Statutului, denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Minutul de Fitness”, la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Regulamentul Oficial al campaniei „Minutul de Fitness”, este întocmit şi va fi făcut public prin publicarea pe site-ul muzfm.md
  • Participanţii la Campania sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul”).
  • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul www.muzfm.md

 

Articolul 2. OBIECTUL

2.1. Campania „Minutul de Fitness” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva. Premiile campanii vor consta în acordarea unor abonamente de fitness şi premii de consolare. Începând cu 01 iulie 2015, toţi doritorii de a câştiga un abonament la sala de sport de la Diamonds Fitness, vor trebui să fie atenţi la emisia postului de radio “Muz FM”, să prindă în cadrul programului matinal de maximă audienţă “Muzele Dimineţii” semnalul sonor de concurs “Minutul de Fitness” şi să sune în direct la numărul de telefon 022-859-880. Zilnic, câte un ascultător care acceptă provocarea matinaliştilor este supus unei probe orale în direct, oferindu-i-se contra cronometru 1 minut pentru a demonstra cunostinte si aptitudini sportive, specifice unui antrenor de fitness. La sfârşitul perioadei de concurs din toate persoanele inregistrate, Diamonds Fitness de comun cu MUZ FM, va desemna 3 castigatori lunar,care vor primi premiile mari (abonamente la sala de fitness) iar ceilalţi premii de consolare din partea Diamonds Fitness (vizite gratuite la sala de fitness). Câştigătorii campaniei vor fi invitaţi în cadrul programului de maximă audienţă “Muzele Dimineţii”.

 

Articolul 3. ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanţi, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, în conformitate cu condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Minutul de Fitness” , în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică; dar şi în cadrul altor materiale promoţionale.

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „Minutul de Fitness”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Minutul de Fitness”

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanţilor diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfăşoară începând cu 1 iulie 2015, “Muz FM” şi „Diamonds Fitness”, îşi rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.

3.5. Participantul la Campania „Minutul de Fitness” prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. Să participe sau să nu participe la Campania „Minutul de Fitness” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6. Participarea la Campania „Minutul de Fitness”, ce se referă la prezentul Regulament, de către participanţi constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanţilor. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanţii să participe la Campanie.

3.7. Participantul la Campania „Minutul de Fitness” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

 

Articolul 4.      REGULILE DE DESFĂŞURARE

4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfăşurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2. Fiecare participant are dreptul să intre în campania „Minutul de Fitness”, de câte ori doreşte.

  • DESFĂŞURAREA CAMPANIEI:
    • Desemnarea câştigătorilor campaniei se va efectua conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
    • Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internetmuzfm.md.

4.6. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanţii pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfăşurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:

4.7.1. Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

 

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL

5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt: abonamente la sala de fitness pentru 3 luni, abonamente la sala de fitness pentru 2 luni, abonamente la sala de fitness pentru 1 luna şi alte premii de consolare stabilite de Organizator.

5.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata impozitele/taxelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câştigător.

 

Articolul 6       LIMITELE RESPONSABILITĂŢII ORGANIZATORULUI

6.1. Nu pot participa la Campanie angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum şi persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit şi expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3. De asemenea participanţii îşi confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, şi ca aceasta informaţie să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4. Organizatorul îşi asuma dreptul de a păstra toate înregistrările recepţionate, care nu contravin prezentului Regulament.

6.5. Participantul nu are dreptul de a-şi retrage înregistrarea audio de participare în timpul desfăşurării Campania „Minutul de Fitness” conform prezentului Regulament.

 

ORGANIZATORI:

„Radio Media Group” SRL                                               

Adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău

mun. Chişinău, Republica Moldova

Victoria BUCĂTARU                                                                                        

Director General

 

„Indain-Grup” SRL,

Adresa: str. Maria Dragan 34, ap. 13,

mun. Chişinău, Republica Moldova

Olga OTEAN

Director

 

Lasă un răspuns