MUZ FM

NEWS

MUZ FM ŞI GOA TERRITORY prezintă – HITUL DIN PISCINĂ!

MUZ FM ŞI GOA TERRITORY prezintă  – HITUL DIN PISCINĂ!

Din 1 iulie, ascultă MUZ FM, prinde cât e ziua de lungă,  HITUL DIN PISCINĂ şi expediază instantaneu mesaje la 3838 cu denumirea concursului!  Hitul Din Piscină – te răcoreşte şi îţi aduce zilnic câte 2 invitaţii la bronz, distracţie şi nebunie! Ascult-o de luni până vineri de la 18:00 la 19:00 pe Corina ca să afli dacă ai câştigat! Toată luna iulie, toată lumea bună prinde HITUL DIN PISCINĂ, numai la MUZ FM!

 

CUM PARTICIPI? Începând cu intâi iulie, toţi doritorii de a câştiga 2 invitaţii la piscină, sunt îndemnați să expedieze un SMS cu textul “Hitul din piscină” atunci când vor auzi, semnalul sonor “Hitul din piscină”, iar sistemul SMS va accepta mesaje de la ascultători pentru o durată de 10 minute.  În fiecare zi, de luni până vineri, în spațiile de emisie: MUZ ALERT – de la 18:00 la 19:00 va fi organizat un concurs. Ascultătorii înregistrați prin SMS vor fi selectați prin intermediul tombolei random.org în mod absolut aleatoriu.

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a

Campaniei „HITUL DIN PISCINĂ!”

 

 28 iunie 2016                                                             mun. Chișinău                                                                                                               

 

 

 

Articolul 1.     GENERALITĂȚI

 

1.1. „Radio Media Group Inc.” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova și “Goa-Parc” SRL, persoana juridică moldovenească, cu sediul la adresa MD-2024, str-la Andrei Doga 13/5, municipiul Chișinău, Republica Moldova, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Hitul din Piscină!” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Hitul din Piscină!” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunțarea publică în conformitate cu Legislația în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

 

 

Articolul 2. OBIECTUL

2.1. Campania „Hitul din Piscină!” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Începând cu 01 iulie 2016, în fiecare zi, de luni până vineri, ascultătorii Muz FM vor fi îndemnați să expedieze un SMS la numărul scurt – 3838 (număr cu tarif special – 2 MDL), cu textul “Hitul din piscină”, atunci când vor auzi, promoul campaniei însoțit de semnalul sonor, iar sistemul SMS va accepta mesaje de la ascultători pentru o durată de 10 minute din momentului difuzării semnalului sonor.

2.2. Participanții care vor expedia SMS-uri în intervalul de zece minute vor fi acceptați în concurs în vederea participării tuturor ascultătorilor la tombola zilnică. Participantul care a trimis SMS-ul va primi un mesaj de confirmare.

2.3. Ascultătorii înregistrați prin SMS vor fi selectați prin intermediul tombolei random.org în mod absolut aleatoriu.  Câștigătorii vor fi desemnați în emisie directă la postul de radio MUZ FM în cadrul programului MUZALERT, de la 18:00 la 19:00.

2.4. Câştigătorii selectaţi vor primi zilnic câte 2 invitaţii la piscina GOA Territory, valabile în orice zi de luni până vineri.

 

Articolul 3.   ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea     Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1.  Ia decizii de organizare a Campaniei „Hitul din Piscină!” în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoștința participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „Hitul din Piscină!”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Hitul din Piscină!”

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 1 iulie 2016 – 31 iulie 2016, Muz FM și Goa-Parc SRL își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Campania „Hitul din Piscină!” prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la  Campania „Hitul din Piscină!” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6. Participarea la Campania „Hitul din Piscină!”, ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7. Participantul la Campania „Hitul din Piscină!”,  conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condițiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

 

Articolul 4.     REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

 

4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2. Fiecare participant are dreptul:

– să expedieze un număr nelimitat de sms-uri la numărul scurt 3838 cu denumirea concursului,   pentru o durată de 10 minute din momentului difuzării semnalului sonor „Hitul din Piscină!”.

– Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

Desemnarea câștigătorilor campaniei se va efectua conform prezentului Regulament, care include următoarele etape:

– să trimită sms la numărul scurt 3838, cu denumirea concursului, pentru o durată de 10 minute din momentului difuzării semnalului sonor „Hitul din Piscină!”.

– ascultătorii înregistrați prin SMS, vor fi selectați prin intermediul tombolei random.org în mod absolut aleatoriu.

– desemnarea câștigătorului zilnic, desemnat de prezentatorul emisiunii MUZALERT

4.3. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de  ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.4. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:

4.4.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.4.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.4.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.4.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

 

Articolul 5  SPRIJINUL  MATERIAL

 

5.1. Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.

5.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câștigător.

 

 

Articolul 6   LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

 

6.1. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

 

6.4. Organizatorul își asuma dreptul de a păstra toate sms-urile recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

6.5. Participantul nu are dreptul de a-și retrage poza expediată în timpul desfășurării Campania „Hitul din Piscină!” conform prezentului Regulament.

 

ORGANIZATOR

„Radio Media Group Inc.” SRL

 

“Goa-Parc” SRL

 

 

Lasă un răspuns