MUZ FM

NEWS

MUZ FM si MAZE CAFÉ te provoaca la cel mai romantic concurs: aMAZEing Love!

Din 1 decembrie, MUZ FM si MAZE CAFÉ te provoacă la cel mai romantic concurs: Amazeing Love! Intră pe facebook, dă LIKE paginii Maze CAFÉ, distribuie postarea de concurs de pe pagina MUZ FM pe facebook, scrie o declaraţie de dragoste în comentarii şi câştigă săptămânal o cină romantică! aMAZEing LOVE!
MAZE CAFÉ, str. N.Dimo 1/1, rezervări: 0686 83 288

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei “ aMAZEing Love”

28 noiembrie 2014 Articolul 1. GENERALITĂȚI
1.1. „Radio Media Group” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorului General, doamnei Victoria BUCATARU, care activează în baza Statutului, și „EVO IT” S.R.L., care deține localul de agrement „Maze Cafe”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: db. Moscova 11 ap 88, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana Directorului, Cheltuiala Radu, care activează în baza Statutului, denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi au stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “aMAZEing Love” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “ aMAZEing Love” la postul de radio “Muz FM”, (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova care determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.
Articolul 2. OBIECTUL
2.1. Campania “ aMAZEing Love” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă, ce oferă participanților posibilitatea de a cîștiga săptamînal cîte un voucher valoric de 500 lei pentru 2 persoane la „MAZE CAFE”. Participanții vor trebui sa dea like paginii oficiale de facebook – Maze Cafe, sa acceseze pagina de facebook MUZ FM (facebook.com/muzfm.md), și să respecte pașii propuși săptamînal la postarea de concurs pentru a intra în posesia voucher-ului. Câștigătorii vor fi desemnați în emisie directă la postul de radio MUZ FM în cadrul programului matinal Muzele Dimineții. Totoată, participanţii trebuie să dea like paginii oficiale de facebook, Maze Cafe

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campania “ aMAZEing Love”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md, în condiţii de ofertă publică;
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei “aMAZEing Love”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea Campania “aMAZEing Love”.
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfășoară în perioada 1 decembrie 2014 – 1 ianurie 2015, Muz FM și Maze Cafe își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Persoana devine participant la Campanie, în condiţiile prezentului Regulament, după ce dă Like paginii de facebook MUZ FM.
3.6. Participantul la Campania “ aMAZEing Love”, prin prezentul Regulament, este în drept:
3.7.. să participe sau să nu participe la Campania “ aMAZEing Love”, în conformitate cu prezentul Regulament.
3.8. Participarea la Campania “aMAZEing Love”, potrivit prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea acestora. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.
3.9. Participantul la Campania „aMAZEing Love”, conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. Fiecare participant are dreptul:
4.3. Să se inscrie singur în concurs. Este validat pentru concurs un participant cu un singur comentariu pe facebook, conform prezentului Regulament.
4.4. Fiecare participant are dreptul să pretindă la un singur premiu (voucher). În cazul în care participantul, solicită mai multe premii, persoana poate fi exclusă automat din concurs.
4.5. Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;
4.6. Desemnarea câştigătorilor campaniei se va efectua conform prezentului Regulament, care include următoarele etape:
4.6.1. Accesarea facebook.com/muzfm.md
4.6.2. Distribuirea postării de concurs a Organizatorului (de pe facebook.com/muzfm.md).
4.6.3. Publicarea unui comentariu la postarea de concurs sus-numită, care ar conține o declarație de dragoste care ar aparține fiecarui participant distinct.
4.7. Desemnarea câștigătorului săptamanal, persoana care a adunat un număr maxim de LIKE-uri din momentul startului votingului pentru săptamana respectivă de concurs sau prin intermediul unei tombole on-line (random.org) în dependență de cerințele specificate la postarea de concurs.
4.8. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul, le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.9. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.9.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.9.2. participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.9.3. participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.9.4. participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5. SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.
5.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câștigător.

Articolul 6. LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul își asuma dreptul de a păstra toate datele, care nu contravin prezentului Regulament.

ORGANIZATOR
„Radio Media Group” SRL
Victoria BUCATARU
Director General

„EVO IT” SRL
Radu CHELTUIALĂ
Director