MUZ FM

NEWS

MUZ FM şi MOUZENIDIS îţi dau o vacanţă la mare pentru 2! MUZ IN GREECE!

MUZ FM şi  operatorul grecesc MOUZENIDIS ţi-au pregătit marea împachetată într-o vacanţă de vis! MUZ IN GREECE!

Incepe pescuitul de poze fierbinţi! Din 1 iunie! Expediază-ne pe VIBER la 069667766 o poză cu tine la mare şi aduna cât mai multe voturi pe muz fm.md! Pentru şi mai multe voturi expediază mesaje sms la 9988 cu numarul tău de ordine! MUZ IN GREECE te vrea în Grecia la mare, cu o vacantă pentru 2 persoane!

VEZI PARTICIPANŢII AICI

1000x140

CUM PARTICIPI?  Din 1 iunie si până pe 1 iulie, toţi doritorii de a câştiga o vacanţă la mare, vor trebui să se inregistreze printr-un mesaj pe VIBER la 069667766, cu nume/prenume şi o poză în care persoana înregistrată este la mare, la plajă, la odihnă etc.. Ulterior pozele recepţionate vor fi încărcate şi din 1 iulie pînă pe 1 august, supuse votingului pe site-ul www.muzfm.md unde fiecărui participant îi va fi atribuit un număr de ordine. Fiecare participant va putea vota o dată in decurs de 24 h pe site-ul muzfm.md. Pentru mai multe voturi, la dispoziţia participanţilor va fi pus un număr scurt de SMS – 9988, numărul de voturi prin mesaje fiind nelimitat, iar clasamentul de pe site se va actualiza în regim live în dependenţă de mersul votingului. Pentru a vota prin SMS, participantul va expedia numărul său de ordine la numărul scurt 9988!

În ultima zi de concurs, cel sau cea care a acumulat numărul maxim de voturi va câştiga o vacanţă la mare în Grecia pentru 2!

VREI MAREA LA PICOARE? INREGISTREAZĂ-TE!

 

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a

Campaniei „Muz in Greece!”

 

26 aprilie 2016                                                                                                  mun. Chișinău

 

 

Articolul 1.     GENERALITĂȚI

1.1. „Radio Media Group Inc.” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, doamnei Victoria BUCATARU, care activează în baza Statutului, și “MOUZENIDIS TRAVEL” SRL – agenţia de turism, persoana juridică moldovenească, cu sediul la adresa MD2001, Republica Moldova, mun.Chisinau, str. Vasilenco 38, of 2, în persoana Administratorului, doamnei Anna COLTA, care activează în baza statului denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Muz in Greece!” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

  • Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Muz in Greece!” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

 

Articolul 2.          OBIECTUL

Campania „Muz in Greece!” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva. Premiul Mare al acestei campanii este o vacanta la mare, pe litoralul Greciei, oferita de partenereul general al campaniei “MOUZENIDIS TRAVEL” SRL.  In perioada 1 iunie – 1 iulie are loc inregistrarea care ulterior va fi extinsa pe toata durata campaniei, cand toti doritorii de a castiga o vacanta la mare, vor trebui sa se inregistreze printrun mesaj expediat prin aplicatia mobila “VIBER” la numarul 069667766, cu nume/prenume si o poza in care persoana inregistrata este la mare, la plaja, la odihna etc. Ulterior pozele receptionate, care reprezinta intentia si acordul de participare, vor fi incarcate si din 1 iulie (ora 00:00) pana pe 31 iulie (ora 23:59) vor supuse votingului pe site-ul www.muzfm.md unde fiecarui participant ii va fi atribuit un numar de ordine (0001, 0002 etc.) Fiecare participant va putea vota 1 data (o data) in decurs de 24 ore pe site-ul MUZ FM.

Pentru mai multe voturi, la dispozitia participantilor va fi pus un NR scurt de SMS 9988 (numar cu taxa speciala – 10 lei inclusiv TVA per SMS), numarul de voturi prin mesaje fiind nelimitat, iar clasamentul de pe site se va actualiza in regim live in dependenta de mersul votingului. Pentru a vota prin SMS, participantul va expedia numarul sau de ordine la un nr scurt agreat in prealabil de parteneri.

In data de 1 august, PARTICIPANTUL care a acumulat numarul maxim de voturi va castiga o vacanta la mare in Grecia oferita de PARTENER.

 

Articolul 3.          ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1.  Ia decizii de organizare a Campaniei „Muz in Greece!”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „Muz in Greece!”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea Campania „Muz in Greece!”

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 1 Iunie – 1 August 2016, Muz FM și “MOUZENIDIS TRAVEL” SRL își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei.

Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Campania „Muz in Greece!”, prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la  Campania „Muz in Greece!” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6. Participarea la Campania „Muz in Greece!” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7. Participantul la Campania „Muz in Greece!” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

 

Articolul 4.     REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

  • Adrese de colectare a pozelor: Aplicatia Mobila „Viber” – NUMARUL: 069667766
  • Fiecare participant are dreptul să expedieze o singură poza. Este validată pentru concurs o singură poza expediata de un participant, conform prezentului Regulament.
  • Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.
  • DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;
    • Desemnarea câştigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, in baza mecanismului campaniei.
    • Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internetmuzfm.md sau/şi prin intermediul altor mass-media. In cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au varsta de pana la 18 ani.

4.11. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de  ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

 

4.12. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:

4.12.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.12.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.12.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.12.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

 

Articolul 5                       SPRIJINUL  MATERIAL

5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt:

– Foaie turistica: Evilion-Stilvi Hotel 3*+, regiune Pieria, 7 nopti, pentru 2 adulti, mic dejun si cina incluse, cu transport inclus si asigurare medicala inclusa.

5.2. Plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, fiind exclusiv în sarcina Castigatorului.

 

Articolul 6           LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

6.1. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4. Organizatorul își asuma dreptul de a păstra toate pozele recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5. Participantul nu are dreptul de a-și retrage poza expediată în timpul desfășurării Campania „Muz in Greece!” conform prezentului Regulament.

 

ORGANIZATOR

„Radio Media Group Inc.” SRL

 Victoria BUCATARU

Director General

 

 

“MOUZENIDIS TRAVEL” SRL

Anna COLTA

     Administrator

 

Lasă un răspuns