MUZ FM

NEWS

MUZ FM si MUZZETTE iti aloca BUGET!

Din 1 august Muz FM si Muzzette iti aloca buget!
Vino in fiecare zi la Muzzette Karaoke & Cafe, distreaza-te cu prietenii tai, completeaza un talon de participare la concurs si asteapta tombola din emisia MUZ FM!
In fiecare luni, la ora 14, la MUZ FM va avea loc o extragere la care ai sansa sa primesti cate un voucher de 1000 de lei la Muzzette, iar lunar primesti un card de reducere, piese gratis si un voucher de 2000 de lei la MUZZETTE KARAOKE & CAFE!
Te distrezi si canti alaturi de cei dragi iar noi iti triplam placerea!
MUZ FM si MUZZETTE iti aloca BUGET!

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurarea a
Campaniei „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!”

16 iulie 2014 mun. Chişinău

Articolul 1. GENERALITĂŢI
1.1. „Radio Media Group” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău, MD-2008, Republica Moldova, în persoana Directorul General, Dna. Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, şi „Muzzspice” SRL – local de agrement, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: str. Tighina nr. 49, mun. Chişinău, MD-2001, Republica Moldova, în persoana Directorului Dl. Victor RUSU, care activează în baza Statutului, denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (denumit în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfăşurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanţii.

Articolul 2. OBIECTUL
2.1. Campania „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva. Premiile săptămânale ale acestei campanii vor consta în oferirea unui voucher de 1000 de lei pe care participantul îl va putea folosi în orice zi (doar într-o singură zi) doreşte el şi un card de reducere de 10 % din partea Muzzette Karaoke Cafe. Premiul lunar va consta în oferirea unui voucher de 2000 de lei pe care participantul îl va putea folosi în orice zi doreşte el (doar o singură zi), un card de reducere de 10% în Muzzette Karaoke Cafe şi un bonus: piese gratuite pentru totdeauna din partea Muzzette Karaoke Cafe. Începând cu 1 august 2014, doritorii de a participa în campanie, vor trebui să facă dovada că au consumat într-o zi la Muzzette Karaoke & Cafe minim 300 de lei per persoană. În baza dovezii de consum minim de 300 de lei, participantul va completa un tichet cu datele personale conform regulamentului. Acest tichet, va fi aruncat într-o urnă la care va avea acces doar comisia specială înfiinţată pentru acest eveniment.
2.2. Extragerile câştigătorilor vor avea loc în fiecare zi de luni, începând cu ora 14:00 în direct la Muz FM. DJ-ul va îndemna ascultătorii să telefoneze în direct, şi îi va cere celui care a sunat, să spună un număr de la 1 până la cifra participanţilor înscrişi în concurs. După care acesta va fi telefonat şi supus unui mic test de fidelitate. Participantul care a fost selectat, va trebui să ştie care este seria şi numărul tichetului din data „X”, numărul de telefon la care se pot face rezervări la Muzzette Karaoke & Cafe şi o întrebare despre postul de radio Muz FM. Dacă va răspunde corect la toate aceste întrebări, participantul devine câştigătorul săptămânii, dar rămâne în competiţie şi pentru extragerea lunară. Extragerea finală va avea loc sub aceeaşi formă, cu toţi participanţii în campanie, care au completat tichete.

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanţi, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „„Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică; dar şi în cadrul altor materiale promoţionale.
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!”
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanţilor diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfăşoară începând cu 1 august 2014, Muz FM şi „Muzzette Karaoke & Cafe” îşi rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!” prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!” în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6. Participarea la Campania „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanţi constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanţilor. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanţii să participe la Campanie.
3.7. Participantul la Campania „Muz FM şi Muzzette îţi alocă BUGET!” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfăşurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. Fiecare participant are dreptul să completeze câte tichete doreşte.
4.3. Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.
4.4. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI;
4.4.1. Desemnarea câştigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
4.4.2. Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internet www.muzfm.md. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de pana la 18 ani.
4.6. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanţii pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfăşurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.7.1. Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt:
– Vouchere de consum în valoare de 1000 de lei, săptămânal;
– Vouchere de consum în valoare de 2000 de lei, lunar;
– Carduri de reducere în valoare de 10 % în Muzzette Karaoke & Cafe;
5.2. Plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, fiind exclusiv în sarcina Muzzette Karaoke & Cafe.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum şi persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit şi expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii îşi confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, şi ca aceasta informaţie să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul îşi asuma dreptul de a păstra toate pozele recepţionate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5. Participantul nu are dreptul de a-şi retrage tichetul de participare în timpul desfăşurării Campania „Muz FM şi Muzzete îţi alocă BUGET!” conform prezentului Regulament.

ORGANIZATOR

„Radio Media Group” SRL „Muzzspice” SRL
Adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău Adresa: str. Tighina nr. 49, mun. Chişinău,
MD-2008, Republica Moldova MD-2001, Republica Moldova
Victoria BUCĂTARU Victor RUSU
Director General Director