MUZ FM

NEWS

Muz FM si R&B KARAOKE CLUB– prezinta cea mai asteptata competitie a anului: R&B KARAOKE BATTLE!

Din 2 februarie, suna la 11 111 de pe telefonul mobil sau la 0 900 11111 de pe fix, canta piesa ta preferata si inregistreaza-te in cursa pentru premiile de valoare – o tableta PC, smartphone-uri de ultima generatie si carduri de fidelitate R&B Karaoke Club! Poti alege o piesa din cele 9 propuse de noi, pe fundalul carora poti cinta si cistiga! 1 devine numarul tau norocos! Suna, Canta si Castiga la R&B Karaoke Battle!

Finala campaniei se va desfasura pe 6 martie, in care 10 cei mai buni participanti vor fi supusi unor probe karaoke. Membrii juriului (reprezentantii Muz FM, Karaoke R&B si vedete autohtone) vor alege castigatorii.

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurarea a Campaniei „R&B Karaoke Battle”

02 februarie 2015 mun. Chişinău

Articolul 1. GENERALITĂŢI
1.1. „Radio Media Group” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău, MD-2008, Republica Moldova, în persoana Directorul General, Dna. Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, şi „Spalmoconst” SRL (R&B Karaoke Club) – local de agrement, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: Comuna Bubuieci, MD-2081, Republica Moldova, în persoana Directorului Dl. Nicoale SPALATU, care activează în baza Statutului, denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „R&B Karaoke Battle la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „R&B Karaoke Battle” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (denumit în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfăşurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanţii.

Articolul 2. OBIECTUL
Campania „R&B Karaoke Battle” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva. Premiile campanii vor consta în Carduri de fidelitate la „R&B Karaoke Club”. Premiul mare – Tabletă PC (şi un card de fidelitate la R&B Karaoke Club). Începând cu 2 februarie 2015 – 28 februarie 2015, doritorii de a participa în campanie, se vor înregistra printr-un apel de pe telefonul mobil la numărul de telefon 11111, sau de pe fix la numărul de telefon 0-900-11111, cântând un fragment din piesa selectată sau interpretând piesa preferată a capella. Toţi participanţii vor fi supuşi unui casting riguros la sfârşitul perioadei de înregistrare, astfel fiind selectaţi 10 finalişti care vor fi invitaţi în incinta clubului Karaoke R&B, la un eveniment de finalitate a campaniei.
Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanţi, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „R&B Karaoke Battle”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică; dar şi în cadrul altor materiale promoţionale.
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei „R&B Karaoke Battle”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „R&B Karaoke Battle”
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanţilor diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfăşoară începând cu 2 februarie 2015, Muz FM şi „R&B Karaoke Club” îşi rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania „R&B Karaoke Battle” prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „R&B Karaoke Battle” în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6. Participarea la Campania „R&B Karaoke Battle” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanţi constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanţilor. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanţii să participe la Campanie.
3.7. Participantul la Campania „R&B Karaoke Battle” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfăşurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. Fiecare participant are dreptul să apeleze numărul de înregistrare 11111 de pe telefonul mobil sau 0 900 11 111 de pe telefonul fix, şi să se înregistreze în campania „R&B Karaoke Battle”, de câte ori doreşte.
4.2.1 Apel permis pentru toţi abonaţii reţelelor Orange, Unite şi Moldtelecom.
4.2.2 Costul unui minut este de 5 lei (TVA Inclus)
4.3. Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.
4.4. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI;
4.4.1. Desemnarea câştigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
4.4.2. Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internet www.muzfm.md. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de pana la 18 ani.
4.6. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanţii pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfăşurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.7.1. Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt:
– Carduri de fidelitate de la R&B Karaoke Club
– Premiul mare – Tabletă PC
– Premiul II – Smartphone
– Premiul III – Smartphone

5.2. Plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, fiind exclusiv în sarcina R&B Karaoke Club.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂŢII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum şi persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit şi expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii îşi confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, şi ca aceasta informaţie să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul îşi asuma dreptul de a păstra toate înregistrările recepţionate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5. Participantul nu are dreptul de a-şi retrage înregistrarea audio de participare în timpul desfăşurării Campania „R&B Karaoke Battle” conform prezentului Regulament.

ORGANIZATOR

„Radio Media Group” SRL „Spalmoconst” SRL
Adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău Comuna Bubuieci, MD-2081
MD-2008, Republica Moldova
Victoria BUCĂTARU Nicolae SPALATU
Director General Director