MUZ FM

NEWS

MINISTERUL DIMINEŢII te premiază cu abonamente la FitnessClass

Consilierii matinali şi Fitness Class îţi dau ritmul dimineţilor tale!

Intră pe pagina de FACEBOOK/MUZFM, urmează paşii de înregistrare la concurs, iar MINISTERUL DIMINEŢII te premiază cu abonamente la FitnessClass.
Prinde apelul matinal, lasă-te provocat la un set de exerciţii şi ai premii zilnice garantat.

Detalii pe pagina de facebook/muzfm.

CUM PARTICIPI?

Începând cu 28 septembrie, toţi doritorii de a câştiga gratuit un abonament la FitnessClass, vor trebui să fie atenţi la postarea de pe Facebook/ MUZ FM,  “FITNESS DE CLASSĂ” şi să se înregistreze în concurs printr-un „Like and Share”, după care să  expedize un mesaj privat în mesageria de facebook MUZFM, cu numărul de telefon la care poate fi contactat. MUZ FM va recepţiona non-stop aceste mesaje.

Zilnic, câte un ascultător care acceptă provocarea matinaliştilor de la MINISTERUL DIMINEŢII pe FACEBOOK, va fi telefonat în direct, în mod aleatoriu, şi va fi supus unei probe orale în direct, oferindui-se contra cronometru 1 minut pentru a efectua virtual, cu ascultătorii din toată ţara, un antrenament fulger la o temă propusă de prezentatori (de exemplu astăzi efectuăm antrenamentul bicepşilor – ai un minut pentru a fi antrenorul tuturor muzomanilor). Cei care au excelat la provocarea diminetii, vor primi un recipient sportiv pentru apă.

Săptămânal, matinaliştii vor vota şi selecta un participant din toţi cei telefonaţi anterior, care, în opinia lor a executat antrenamentul fulger într-un mod cât mai haios şi inventiv şi îl vor desemna câştigătorul săptămânii, care va merge direct la FitnessClass şi îşi va ridica unul din premiile mari.

 

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurarea a
Campaniei “FITNESS DE CLASSĂ”

28 septembrie 2016 mun. Chişinău

Articolul 1. GENERALITĂŢI

1.1. „Radio Media Group Inc.” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova şi Fitness Class persoană juridică moldovenească, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „FITNESS DE CLASSĂ„ la postul de radio Muz FM, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „FITNESS DE CLASSĂ„ la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfăşurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanţii.

 

Articolul 2. OBIECTUL
2.1. Campania „Fitness de Classă” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Premiile campaniei vor consta în acordarea unor abonamente de fitness şi premii de consolare – recipiente pentru apă.
Începând cu 28 septembrie, toţi doritorii de a câştiga gratuit un abonament la FitnessClass, vor trebui să fie atenţi la postarea de pe facebook/ MUZ FM,  “FITNESS DE CLASSĂ” şi să se înregistreze în concurs printr-un „Like and Share”, după care să  expedize un mesaj privat în mesageria de facebook MUZFM, cu numărul de telefon la care poate fi contactat.
2.2. Participanţii care vor da un LIKE and SHARE şi vor expedia în mesageria de FACEBOOK numărul de telefon la care pot fi contactaţi, vor fi acceptaţi automat în concurs, iar MUZ FM va recepţiona non-stop aceste mesaje.

2.3. Zilnic, câte un ascultător care acceptă provocarea matinaliştilor de la MINISTERUL DIMINEŢII pe FACEBOOK, va fi telefonat în direct, în mod aleatoriu, şi va fi supus unei probe orale în direct, oferindui-se contra cronometru 1 minut pentru a efectua virtual, cu ascultătorii din toată ţara, un antrenament fulger la o temă propusă de prezentatori (de exemplu astăzi efectuăm antrenamentul bicepşilor – ai un minut pentru a fi antrenorul tuturor muzomanilor). Cei care au excelat la provocarea dimineţii, vor primi un recipient sportiv pentru apă.

2.4. Săptămânal, matinaliştii vor vota şi selecta un participant din toţi cei telefonaţi anterior, care, în opinia lor a executat antrenamentul fulger într-un mod cât mai haios şi inventiv şi îl vor desemna câştigătorul săptămânii, care va merge direct la FitnessClass şi îşi va ridica unul din premiile mari.
Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanţi, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Fitness de Classă” în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, cu acordul prealabil al FitnessClass, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei „Fitness de Classă”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Fitness de Classă”, cu acordul prealabil al FitnessClass.
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanţilor diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfăşoară în perioada 28 septembrie 2016 – 28 octombrie 2016, “Muz FM” şi “Fitness Class” îşi rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania ”Fitness de Classă” prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Fitness de Classă” în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6. Participarea la Campania „Fitness de Classă” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanţi constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanţilor. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanţii să participe la Campanie.
3.7. Participantul la Campania „Fitness de Classă”, conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfăşurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.
Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toată durata desfăşurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. Fiecare participant are dreptul:
– să intre în campania „Fitness de Classă”, de câte ori doreşte;
– Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.
DESFĂŞURAREA CAMPANIEI;
Desemnarea câştigătorilor campaniei se va efectua conform prezentului Regulament, care include următoarele etape:
– să prindă postarea de pe Facebook/ MUZ FM,  “FITNESS DE CLASSĂ” şi să se înregistreze în concurs printr-un „Like and Share”
– ascultătorii înregistraţi la postarea “FITNESS DE CLASSĂ”, vor expedia un mesaj privat în mesageria FACEBOOK cu numărul de telefon la care pot fi contactaţi;
– selectarea zilnică a unui ascultător înregistrat pe FACEBOOK şi supus unei probe orale în direct, în vederea obţinerii unui premiu zilnic;

– desemnarea câştigătorilor săptămânali, de către prezentatorii Muz Fm, în urma unei probei orale în direct.
4.3. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanţii pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfăşurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.4. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.4.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.4.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.4.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.4.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.
Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.
5.2. “Fitness Class” va oferi toate premiile câştigătorilor în cadrul Campaniei, conform prezentului Regulament, din venitul propriu.
5.3. Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câştigător.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂŢII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum şi persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit şi expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii îşi confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament şi ca aceasta informaţie să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul îşi asumă dreptul de a păstra toate sms-urile recepţionate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5. Participantul nu are dreptul de a-şi retrage videoul expediat în timpul desfăşurării Campaniei „Fitness de Classă” conform prezentului Regulament.

Lasă un răspuns