MUZ FM

NEWS

MUZELE DIMINETII ITI LASA GURA APA! CASTIGA ZILNIC 100 DE LITRI DE APA PLATA LA MUZ FM!

Muzele Diminetii iti lasa gura apa!

Asculta Muz FM in fiecare dimineata de luni pana vineri, de la 7 la 10, prinde semnalul de concurs si nu rata din acel moment piesa cu numarul 9 din playlist – melodia care te hidrateaza!
Suna in direct Muzele Diminetii la 022-859-880, numeste piesa si demonstreaza-ne ca stii sa te hidratezi corect!
Castiga zilnic un plin de Aqua Meldava pentru toata luna!

Detalii pe www.muzfm.md

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a
Campaniei “Muzele Dimineții îți lasă gura apa”

31 martie 2014 mun. Chișinău
Articolul 1. GENERALITĂȚI

1.1. “Ştiri Media TV” S.R.L., fondatorul postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul: Republica Moldova, MD-2008, mun. Chişinău, str. Ghioceilor, nr. 1, în persoana Directorul General, domnul Iulian BERCO, care activează în baza Statutului, și SC “MELDAVA GRUP” SRL în persoana Directorului Evgenii CULBABA, care activează în baza Statutului, denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi au stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “Muzele Dimineții îți lasă gura apa” la postul de Radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei “Muzele Dimineții iți lasă gura apa” la postul de Radio Muz FM, (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova și care determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

DEFINIȚII:
Regulamentul Proiectului „Muzele Dimineții iți lasă gura apa” (Regulament) – condiții și reguli de participare și organizare a campaniei „Muzele Dimineții iți lasă gura apa”;
Publicare – Organizatorul publică Regulamentul Campaniei pe pagina web www.muzfm.md;
Teritoriu de aplicare a Regulamentului – regulamentul se aplica pe teritoriul Republicii Moldova.
Situații speciale – situațiile care nu sunt prevăzute de regulament și sunt gestionate de echipa de producție;
Modificare – modificarea Regulamentului decisă de către Organizator, cu publicarea pe pagina web www.muzfm.md;

Articolul 2. DISPOZIȚII GENERALE
2.1. Campania “Muzele Dimineții iți lasă gura apa” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o Campanie interactiva, ce oferă participanților posibilitatea de a participa prin intermediul telefonului utilizând numărul în direct al postului de radio Muz FM.
2.2. Durata Proiectului: 31 martie 2014 – 31 mai 2014.
2.3. Campania se desfășoară în următoarele etape:
– În fiecare zi, în cadrul programului matinal “Muzele Dimineții cu Ursu și Mihai” radio ascultătorii vor fi îndemnați să participe la concursul care le va aduce o rezervă lunara de Aqua Meldava.
– În cadrul programului (în intervalul orei 7:00-10:00) animatorii vor da start concursului printr-un semnal sonor, iar radio ascultătorii vor fi îndemnați să prindă a 9-a melodie din play list-ul emisiunii – melodia care te hidratează.
– Radio ascultătorul care va intra în emisie directa în cadrul concursului la numărul on-air 022-859-880, va numi melodia care te hidratează și va demonstra că se hidratează corect, numind avantajele și beneficiile acesteia, va câștiga un plin de Aqua Meldava pentru toata luna, reprezentând 100 litri de apa plata zilnic.

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campania, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţă participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea Campaniei.
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfășoară în perioada 31 martie 2014 – 31 mai 2014, Muz FM și SC “MELDAVA GRUP” SRL își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania, în baza prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. Să participe sau să nu participe la Campania “Muzele Dimineții iți lasă gura apa”, în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6. Participarea publicului la Campanie, în baza prezentul Regulament, constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.
3.7. Participantul la Campania “Muzele Dimineții iți lasă gura apa”, este obligat să respecte toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI ȘI PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. În fiecare zi, în cadrul programului matinal “Muzele Dimineții cu Ursu și Mihai” radio ascultătorii vor fi îndemnați să participe la concursul care le aduce o rezerva lunara de Aqua Meldava. În cadrul programului (7:00-10:00) animatorii vor da start concursului printr-un semnal sonor, iar radio ascultătorii vor fi îndemnați să prindă a 9-a melodie din play list-ul emisiunii – melodia care te hidratează (reprezentând cele 9 etape de în cadrul concursului la numărul on-air 022-859-880, va numi melodia care te hidratează și va demonstra că se hidratează corect, numind avantajele și beneficiile acesteia, va câștiga un plin de Aqua Meldava pentru toata luna.
4.3. Pe parcursul lunii vor fi identificați câte 10 câștigători al unui “plin de Aqua Meldava pentru toata luna” prin intermediului paginii https://www.facebook.com/muzfm.md unde vor fi postate cate 10 provocări pe parcursul fiecărei luni de concurs iar internauții, ascultători de MUZ FM, vor fi îndemnați să răspundă la întrebări vis-a-vis de hidratare, mod sănătos de viața, Aqua Meldava etc.
4.4. Comentariul Corect cu cele mai multe like-uri va deveni câștigător.
4.5. Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contra valoarea lor exprimată în bani a produsului.
4.5.1. La premiere, câştigătorii Campaniei trebuie să prezinte actele confirmative privind identitatea (certificat de naştere şi/sau buletin de identitate).
4.6. Condiţiile prezentului Regulament, Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md, sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanților pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3. Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5. SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.
5.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câștigător.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI
6.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.2. De asemenea participanţii își confirmă acordul că parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și că această informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.3. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.4. Organizatorul nu poarta răspundere pentru conţinutul mesajelor, răspunderea fiind totalmente purtată de către participant.
6.5. Prezentul Regulament poate fi modificat de către Organizator în orice moment.
6.6. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării și este valabil pe întreaga perioadă de derulare a Proiectului.

ORGANIZATOR

“Ştiri Media TV” SRL
Director General
Iulian BERCO

SC “MELDAVA GRUP” SRL
Director General
Evgenii CULBABA