MUZ FM

NEWS

O nouă campanie marca Muz FM si Lingua Franca – „Quiz Your Kid”! Ajută-ți copilul să vorbească o engleză mai bună.

Muz FM şi Lingua Franca revin cu o nouă campanie -„Quiz Your Kid”,  în care poți câștiga una din cele 10 luni de engleză pentru copilul tău.
Vrei ca micuțul tău sa fie pregătit să vorbeasca bine limba engleză? Câştigă un abonament la cursuri de limbă engleză de inițiere pentru copii, la Lingua Franca! Lasă-te provocat  în fiecare dimineață la „Quiz Your Kid”!

Cum Câștigi?

Începând  cu 22 septembrie 2015, fii atent la emisia postului de radio “Muz FM”, prinde în cadrul programului matinal “Muzele Dimineţii” semnalul sonor de concurs “ Quiz Your Kid” şi  sună în direct la numărul de telefon 022-859-880. Zilnic, câte un ascultător care acceptă provocarea matinaliștilor este supus unei probe de recunoaștere și identificare a sunetelor propuse în emisie directă și numirea acestora în limba engleză. Zilnic se va prelua un apel telefonic, iar participantul va primi 10 sunete în mod aleatoriu. La sfârşitul perioadei de concurs din cele 10 persoane din clasamentul final, care au reușit să identifice un număr maxim de sunete vor primi premiile mari – câte o lună de curs de inițiere pentru copii la limba engleza iar ceilalţi, premii de consolare din partea Lingua Franca.

Câştigătorii campaniei vor fi invitaţi la o ceremonie de decernare a premiilor!

Învăță engleza distractiv, interactiv și eficient cu Muz FM și Lingua Franca!

Quiz your kid

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurarea a
Campaniei „Quiz Your Kid”

22 septembrie 2015 mun. Chişinău

Articolul 1. GENERALITĂŢI
1.1. „Radio Media Group” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău, MD-2008, Republica Moldova, în persoana Directorului General Dna Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, şi „Lingua Franca” SRL, în persoana Directorului Dna Veronica SCALEŢCHI, care activează în baza Statutului, denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Quiz Your Kid”, la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Regulamentul Oficial al campaniei „Quiz Your Kid”, este întocmit şi va fi făcut public prin publicarea pe site-ul www.muzfm.md
1.3. Participanţii la Campania sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul”).
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul www.muzfm.md

Articolul 2. OBIECTUL
2.1. Campania „Quiz Your Kid” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva. Premiile campanii vor consta în acordarea unor cursuri de limbă engleză şi premii de consolare. Începând cu 22 septembrie 2015, toţi doritorii de a câştiga un abonament la cursuri de limba engleză de initiere pentru copii, la Lingua Franca, vor trebui să fie atenţi la emisia postului de radio “Muz FM”, să prindă în cadrul programului matinal de maximă audienţă “Muzele Dimineţii” semnalul sonor de concurs “ Quiz Your Kid” şi să sune în direct la numărul de telefon 022-859-880. Zilnic, câte un ascultător care acceptă provocarea matinaliştilor este supus unei probe de recunoastere si identificare a sunetelor propuse in emisie directa si numirea acestora in limba engleza. Zilnic se va prelua un apel telefonic, iar participantul va primi 10 sunete in mod aleatoriu. La sfârşitul perioadei de concurs din cele 10 persoane din clasamentul final, care au reusit sa identifice un numar maxim de sunete vor primi premiile mari – cate o luna de curs de initiere pentru copii la limba engleza iar ceilalţi premii de consolare din partea Lingua Franca. Câştigătorii campaniei vor fi invitaţi la o ceremonie de decernare a premiilor.

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanţi, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, în conformitate cu condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Quiz Your Kid” , în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică; dar şi în cadrul altor materiale promoţionale.
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei „Quiz Your Kid”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Quiz Your Kid”
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanţilor diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfăşoară începând cu 22 septembrie 2015, “Muz FM” şi „Lingua Franca”, îşi rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania „Quiz Your Kid” prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. Să participe sau să nu participe la Campania „Quiz Your Kid” în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6. Participarea la Campania „Quiz Your Kid”, ce se referă la prezentul Regulament, de către participanţi constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanţilor. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanţii să participe la Campanie.
3.7. Participantul la Campania „Quiz Your Kid” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfăşurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. Fiecare participant are dreptul să intre în campania „Quiz Your Kid”, de câte ori doreşte.
4.3. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI:
4.3.1. Desemnarea câştigătorilor campaniei se va efectua conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
4.3.2. Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internet www.muzfm.md.
4.6. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanţii pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfăşurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.7.1. Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt: cursuri de limbă engleză pentru 1 lună si alte premii de consolare stabilite de Organizator.
5.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata impozitele/taxelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câştigător.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂŢII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum şi persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit şi expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii îşi confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, şi ca aceasta informaţie să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul îşi asuma dreptul de a păstra toate înregistrările recepţionate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5. Participantul nu are dreptul de a-şi retrage înregistrarea audio de participare în timpul desfăşurării Campania „Quiz Your Kid” conform prezentului Regulament.

ORGANIZATORI

„Radio Media Group” SRL
Adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău
mun. Chişinău, Republica Moldova
Victoria BUCĂTARU
Director General

„Lingua Franca” SRL,
Adresa: str. A. Puşkin 26, et. 3,
mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Veronica SCALEŢCHI
Director

Lasă un răspuns