MUZ FM

NEWS

Regulamentul campaniei Muz In Greece 2019

VOTEAZĂ AICI

 

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurarea a

Campaniei „Muz in Greece!”

25 martie 2019                                                                                                        mun. Chișinău

Articolul 1. GENERALITĂȚI

 1.1 „General Media Group Corp.” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, cu sediul: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, în persoana Directorului General, Dl Petru JELIHOVSCHI, care activează în baza Statutului, și “MOUZENIDIS TRAVEL” SRL – agenția de turism, persoana juridică moldovenească, cu sediul la adresa MD2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasilenco 38, of 2, în persoana Administratorului, doamnei Anna COLTA, care activează în baza Statului denumite în continuare „Organizatori”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Muz in Greece!” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2 Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condițiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Muz in Greece!” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

Articolul 2. OBIECTUL

 2.1 Campania „Muz in Greece!”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Premiul Mare al acestei campanii este o vacanță la mare, pe litoralul Greciei, oferită de partenerul general al campaniei “MOUZENIDIS TRAVEL” SRL.

2.2 În perioada 25 martie 2019 –  01 mai 2019, pe toată durata campaniei, toți doritorii de a câștiga o vacanță la mare, vor trebui să ne trimită o poză pe adresa: concurs@muzfm.md. Pozele care vor fi acceptate de către Muz FM vor fi ulterior postate pe pagina oficială muzfm.md, unde va avea loc propriu-zis voting-ul în perioada 08 aprilie – 29 aprilie 2019.

Ulterior pozele recepționate, care reprezintă intenția și acordul de participare, vor fi încărcate și din 08 aprilie (ora 12:00) până pe 29 aprilie (ora 23:59) vor fi supuse votingului pe site-ul www.muzfm.md unde fiecărui participant îi va fi atribuit un număr de ordine (001, 002 etc.) Fiecare participant va putea vota 1 dată (o dată) în decurs de 24 ore pe site-ul MUZ FM.

În urma voting-ului vor fi selectate 6 cupluri şi pe 30 aprilie 2019, vor fi anunţaţi finaliştii, care, pe parcursul unei săptămâni vor fi invitaţi în emisie directă la Muz FM pentru a-i familiariza cu etapa finală a concursului și a-i provoca la alte concursuri de cuplu. În ziua finalei, într-o locaţie prestabilită va avea loc ultima competiţie unde va fi desemnat cuplul câştigător. Premiul mare va fi înmânat oficial de către reprezentanţii oficiali ai agenţiei de turism Mouzenidis Travel Moldova.

Articolul 3. ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea față de participanți, ce ţine de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1.  Ia decizii de organizare a Campaniei „Muz in Greece!”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunțării publice în rețeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiții de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „Muz in Greece!”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea Campaniei „Muz in Greece!”

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 25 martie 2019 – 01 mai 2019, Muz FM și “MOUZENIDIS TRAVEL” SRL, își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Campania „Muz in Greece!”, prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Muz in Greece!” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6 Participarea la Campania „Muz in Greece!” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acțiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acțiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7  Participantul la Campania „Muz in Greece!” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condițiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

 4.1 Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesați prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2 Adresa de colectare a pozelor: concurs@muzfm.md

4.3 Fiecare participant are dreptul să expedieze o singură poză. Este validată pentru concurs o singură poză expediată de un participant, conform prezentului Regulament.

4.4 Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

4.5 DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

4.5.1 Desemnarea câștigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.

4.5.2 Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de până la 18 ani.

4.6 Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoștința Participanților pe calea anunțării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile petru participanți pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.7 În cazul în care Participantul întreprinde orice acțiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acțiuni:

4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.7.3. Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.7.4. Participantul întreprinde careva acțiuni care total sau parțial nu corespund condițiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5. SPRIJINUL  MATERIAL

5.1 Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuși Organizatori din venitul propriu. Premiul mare, foaie turistică include: cazare pentru 7 nopţi, pentru 2 adulți, masa Allinclusive. Transportul și asigurarea medicală nu sunt incluse, turiştii achită suplimentar asigurarea şi transportul la dorinta lor.

5.2 Plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, fiind exclusiv în sarcina MOUZENIDIS TRAVEL” SRL

Articolul 6. LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

 6.1 Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2 Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3 De asemenea, participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4 Organizatorul își asumă dreptul de a păstra toate înregistrările recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

6.5 Participantul nu are dreptul de a-și retrage înregistrarea expediată în timpul desfășurării Campania „Muz in Greece!” conform prezentului Regulament.

ORGANIZATOR:

General Media Group Corp.SRL

Petru JELIHOVSCHI

Director General

 

“MOUZENIDIS TRAVEL” SRL

 Anna COLTA

Administrator

Notă!!!

Din cauza unor defecţiuni tehnice votarea prin SMS la moment este stopată. Revenim cât de curând cu un anunţ despre reactivarea voting-ului prin SMS.

Până atunci continuăm cu votarea on-line pe site-ul www.muzfm.md.

Primele SMS-uri au fost recepţionate şi acceptate!

Lasă un răspuns