MUZ FM

REGULAMENTUL VACANŢA 4MIDABILĂ

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a

Campaniei „Vacanţa 4MIDABILĂ”

12 iunie 2017 mun. Chișinău

Articolul 1. GENERALITĂȚI

1.1. „Radio Media Group Inc.” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorul General, doamnei Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, și “MOUZENIDIS TRAVEL” SRL – agenţia de turism, persoana juridică moldovenească, cu sediul la adresa MD2001, Republica Moldova, mun.Chisinau, str. Vasilenco 38, of 2, în persoana Administratorului, doamnei Anna COLTA, care activează în baza statului denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Vacanţa 4MIDABILĂ” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „Vacanţa 4MIDABILĂ” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

Articolul 2. OBIECTUL

Campania „Vacanţa 4MIDABILĂ” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Premiul Mare al acestei campanii este o vacanţă la mare, pe litoralul Greciei, oferită de partenereul general al campaniei “MOUZENIDIS TRAVEL” SRL. În perioada 15 iunie – 15 iulie are loc înregistrarea care ulterior va fi extinsă pe toată durata campaniei, când toţi doritorii de a câştiga o vacanţă la mare, vor trebui să se înregistreze pe site-ul oficial muzfm.md, completând un formular, cu nume/prenume şi o poză cu ei, care reflectă “VACANŢA 4MIDABILĂ”. Ulterior pozele recepţionate, care reprezintă intenţia şi acordul de participare, vor fi încărcate şi din 15 iulie până pe 15 august vor fi supuse votingului pe site-ul www.muzfm.md unde fiecărui participant îi va fi atribuit un număr de ordine (001, 002 etc.). Fiecare persoană va putea vota 1 dată (o dată) în decurs de 24 ore pe site-ul MUZ FM.

Pentru mai multe voturi, la dispoziţia participanţilor va fi pus un NR scurt de SMS 9988 – *număr cu tarif special.

* Tariful pentru 1 (un) sms constituie 8 lei (opt lei). Preţ cu TVA inclus.

1 sms = 10 voturi

Numărul de voturi prin mesaje fiind nelimitat, iar clasamentul de pe site se va actualiza în regim live în dependenţă de mersul votingului. Pentru a vota prin SMS, participantul va expedia numărul său de ordine la un nr scurt agreat în prealabil de parteneri.

În ultima zi de concurs, PARTICIPANTUL care a acumulat numărul maxim de voturi va câştiga o vacanţă la mare în Grecia, oferită de PARTENER.

Articolul 3. ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Vacanţa 4MIDABILĂ”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „Vacanţa 4MIDABILĂ”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea Campaniei „Vacanţa 4MIDABILĂ”.

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 15 Iunie – 15 August 2016, Muz FM și “MOUZENIDIS TRAVEL” SRL își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei.

Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.5. Participantul la Campania „Vacanţa 4MIDABILĂ” prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Vacanţa 4MIDABILĂ” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6. Participarea la Campania „Vacanţa 4MIDABILĂ” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7. Participantul la Campania „Vacanţa 4MIDABILĂ” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE

4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

Adrese de colectare a pozelor: www.muzfm.md/concursuri
Fiecare participant are dreptul să completeze un singur formular şi să expedieze o singură poză. Este validată pentru concurs o singură poză expediată de un participant, conform prezentului Regulament.
Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.
DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;
Desemnarea câştigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internetmuzfm.md sau/şi prin intermediul altor mass-media. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de până la 18 ani.
4.6. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:

4.7.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL

5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt:

– Foaie turistica: hotel Olympion Melathron 3 + , regiune Platamonas Pieria, 7 nopţi, pentru 2 adulţi, mic dejun şi cina incluse, cu transport inclus şi asigurare medicală inclusă.

5.2. Plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, fiind exclusiv în sarcina Câştigătorului.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

6.1. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4. Organizatorul își asumă dreptul de a păstra toate pozele recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5. Participantul nu are dreptul de a-și retrage poza expediată în timpul desfășurării Campaniei „Vacanţa 4MIDABILĂ” conform prezentului Regulament.

ORGANIZATOR

„Radio Media Group Inc.” SRL

Victoria BUCATARU

Director General

“MOUZENIDIS TRAVEL” SRL

Anna COLTA

Administrator