MUZ FM

NEWS

Reincepe Campania “Happy Birthday”! Ai motiv de a sarbatori cu Muz FM la Motif!

Muz Fm reincepe Campania “Happy Birthday”!Incarca o poza pe pagina de facebook Motif Karaoke Bar (https://www.facebook.com/Motif.karaoke) in modulul de concurs “Happy Birthday” si poti castiga un party de zile mari! Poza cu cele mai multe like-ri pe facebook si pe www.muzfm.md iti aduce saptamanal, garantat, o petrecere aniversara in Motif Karaoke Bar!

Cum castig o petrecere aniversara de la MUZ FM la MOTIF?

In fiecare saptamana, doritorii de a participa in campanie, vor incarca pe pagina de facebook Motif Karaoke Bar (https://www.facebook.com/Motif.karaoke) in modulul de concurs “Happy Birthday” cate o poza cu el sau persoana pentru care doreste sa castige o petrecere. In timpul saptamanii, pozele vor fi supuse voting-ului in cadrul acestui modul dar si pe site-ul www.muzfm.md. Poza care aduna cele mai multe voturi cumulative (Like-uri) pana in ziua de vineri a fiecarei saptamani, va fi desemnata castigatoare (voturi cumulative facebook + site). Astfel in fiecare saptamana vom organiza cate o petrecere in Motif Karaoke Bar. Doritorii de a participa in campanie, care vor sa organizeze petecerea pentru un prieten sau ruda, vor specifica in descrierea pozei, numele persoanei pentru care vor sa castige petrecerea “Happy Birthday”.
NOTA: Participantii in campanie trebuie sa fie omagiati in saptamana curenta de concurs, pentru care participa.
Daca persoana desemnata castigatoare in urma numarului maxim de voturi in saptamana de concurs refuza sau nu poate fi contactata din motive terte premiul merge la participantul clasat pe pozitia secunda etc.

happy-birthday11-985x1392

REGULAMENTUL
cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurarea a
Campaniei „Happy Birthday!”

6 octombrie 2014 mun. Chişinău

Articolul 1. GENERALITĂŢI
1.1. “Radio Media Group” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău, MD-2008, Republica Moldova, în persoana Directorul General, Dna. Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, şi „Motif Karaoke Bar” – local de agrement, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: str. Calea Orheiului 17/1, mun. Chişinău, MD-2001, Republica Moldova, în persoana reprezentantului Irina Doltu, care activează în baza Statutului, denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Happy Birthday!” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Happy Birthday!” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (denumit în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfăşurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanţii.

Articolul 2. OBIECTUL
Campania „Happy Birthday!” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva. Premiile săptămânale ale acestei campanii vor consta în oferirea unei petreceri aniversare la „Motif Karaoke Bar” incluzand consumatie si premii oferite de “Motif Karaoke Bar” (Abonament Karaoke, Sampanie, bauturi racoritoare, torta,assorti fructe, salam, cascaval in valoare de 1525 lei)

Desemnarea castigatorilor câştigătorilor va avea loc în fiecare zi de vineri, începând cu ora 18:00 în direct la Muz FM. In fiecare saptamana, doritorii de a participa in campanie, vor incarca pe pagina de facebook Motif Karaoke Bar (https://www.facebook.com/Motif.karaoke) in modulul de concurs “Happy Birthday” cate o poza cu el sau persoana pentru care doreste sa castige o petrecere aniversara. In timpul saptamanii, pozele vor fi supuse voting-ului in cadrul acestui modul dar si pe site-ul www.muzfm.md.

Poza care aduna cele mai multe voturi cumulative (Like-uri) pana in ziua de vineri a fiecarei saptamani, va fi desemnata castigatoare (voturi cumulative facebook + site). Astfel in fiecare saptamana vom organiza cate o petrecere in Motif Karaoke Bar. Doritorii de a participa in campanie, care vor sa organizeze petecerea pentru un prieten sau ruda, vor specifica in descrierea pozei, numele persoanei pentru care vor sa castige petrecerea “Happy Birthday”.

NOTA: Participantii in campanie trebuie sa fie omagiati in saptamana curenta de concurs, pentru care participa.

Daca persoana desemnata castigatoare in urma numarului maxim de voturi in saptamana de concurs refuza sau nu poate fi contactata din motive terte premiul merge la participantul clasat pe pozitia secunda etc.

Articolul 3. ORGANIZAREA
3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanţi, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.
3.2. Organizatorul de sine stătător:
3.2.1. Ia decizii de organizare a Campaniei „Happy Birthday!” în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică; dar şi în cadrul altor materiale promoţionale.
3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.2.3. Până la începerea Campaniei „„Happy Birthday!”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Happy Birthday!”
3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.
3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.
3.3. Acordă Participanţilor diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.
3.4. Campania se desfăşoară începând cu 1 august 2014, Muz FM şi „Happy Birthday!” îşi rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.
3.5. Participantul la Campania „Happy Birthday!” prin prezentul Regulament, este în drept:
3.5.1. să participe sau să nu participe la Campania „Happy Birthday!” în conformitate cu prezentul Regulament.
3.6. Participarea la Campania „Happy Birthday!” ce se referă la prezentul Regulament, de către participanţi constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanţilor. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanţii să participe la Campanie.
3.7. Participantul la Campania „Happy Birthday!” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

Articolul 4. REGULILE DE DESFĂŞURARE
4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfăşurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.
4.2. Fiecare participant are dreptul să expedieze cate poze doreste in numele lui sau a altui participant in saptamana de concurs in care el sau persoana data isi sarbatoreste ziua de nastere.
4.3. Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.
4.4. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI;
4.4.1. Desemnarea câştigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
4.4.2. Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internet www.muzfm.md. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de pana la 18 ani.
4.6. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanţii pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfăşurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.
4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:
4.7.1. Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;
4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;
4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;
4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

Articolul 5 SPRIJINUL MATERIAL
5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.
5.2. Plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, fiind exclusiv în sarcina Motif Karaoke Bar.

Articolul 6 LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI
6.1. Nu pot participa la Campanie angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum şi persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.
6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit şi expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.
6.3. De asemenea participanţii îşi confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, şi ca aceasta informaţie să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.
6.4. Organizatorul îşi asuma dreptul de a păstra toate pozele recepţionate, care nu contravin prezentului Regulament.
6.5. Participantul nu are dreptul de a-şi retrage tichetul de participare în timpul desfăşurării Campania „Happy Birthday!” conform prezentului Regulament.

ORGANIZATOR

“Radio Media Group” SRL Motif Karaoke Bar
Adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău Adresa: str. Calea Orheiului 17/1
MD-2008, Republica Moldova MD-2001, Republica Moldova
Victoria BUCĂTARU Irina Doltu
Director General