MUZ FM

TERASA MUZFM

 

Опубликовано GOA Territory 7 июня 2017 г.

Vara aceasta, MuzFM îţi aduce temperaturi şi premii incendiare pentru tine şi gaşca ta! Pe lângă muzica HOT , nelipsite sunt şi petrecerile la piscină, cocktail-urile reci şi bineînţeles “Terasa MuzFM”!

Începând cu 5 iunie, Teodor şi Karafizi te provoacă să câştigi invitaţii la piscină.

 

Zilnic, prinde Hitul care te duce la “Terasa MuzFM” şi expediază un sms cu textul “Terasa MUZFM” la numărul scurt 9988. Ascultă Ministerul Dimineţii şi aşteaptă să-ţi auzi numele ON AIR. Dacă ţi-a reuşit, cele 6 bilete la Terasa MuzFM de la piscina GOA TERRITORY sunt ale tale.

Şi asta nu e tot, la Terasa MuzFM te aşteaptă nişte premii, nelipsite de activităţi distractive pentru toată lumea!

 

CLUB ZONE

WOMAN’S DAY

BOB BAR

 

                                                              

                                                                                                                               REGULAMENTUL

                                                      cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei „TERASA MUZ FM”

 

30 mai 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mun. Chișinău

 

Articolul 1.     GENERALITĂȚI

1.1. „Radio Media Group Inc.” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorului General, doamnei Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, și “Goa Teritoriu” SRL, cu sediul la adresa MD-2024, str-la Andrei Doga 13/5, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorului doamnei Elena FOCŞA, care activează în temeiul Statutului, denumite în continuare „Organizator”, au întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „TERASA MUZ FM” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2. Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „TERASA MUZ FM” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi care determină condiţiile generale şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

 

Articolul 2.          OBIECTUL

2.1. Campania „TERASA MUZ FM”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Începând cu 5 iunie 2017, în fiecare zi, de luni, miercuri şi vineri, prezentatorii de la Ministerul Dimineţii, vor promova câte un eveniment organizat la piscina GOA TERRITORY, în urma căruia vor acorda premii – invitaţii la piscină.

2.2. Ascultătorii Muz FM vor fi îndemnați să prindă ON AIR semnalul “HITUL TERASA MUZ FM” şi să expedieze un sms cu textul “TERASA MUZ FM” la numărul scurt 9988.

Hitul „TERASA MUZFM” va reprezenta o piesă distinctă în fiecare zi şi care va fi difuzată după semnalul sonor Hitul „TERASA MUZFM”, în principalele spaţii emisionale a postului de radio de minim 5 ori pe zi. În fiecare zi de luni, miercuri şi vineri, de la 07:00 la 10:00, în cadrul unei rubrici speciale (ora PP), Dj-ii de la MINISTERUL DIMINEŢII vor anunţa câştigătorul zilei, ales prin instrumente de randomizare. Numele câştigătorului va fi anunțat ON AIR de către prezentatorii matinali, Teodor şi Karafizi. Câștigătorul va primi 6 bilete de acces la terasa Muz FM de la piscina GOA TERRITORY, unde vor beneficia de premii din partea partenerului.

 

Articolul 3.          ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1.  Ia decizii de organizare a Campaniei „TERASA MUZ FM” în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „TERASA MUZ FM”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „TERASA MUZ FM”.

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 5 iunie – 5 august 2017, Muz FM și Goa-Parc SRL își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Campania „TERASA MUZ FM” prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la  Campania „TERASA MUZ FM” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6. Participarea la Campania „TERASA MUZ FM”  ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7. Participantul la Campania „TERASA MUZ FM” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

 

Articolul 4.     REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2. Fiecare participant are dreptul:

– să expedieze nelimitat mesaje la numărul scurt 9988 – (*număr cu tarif special), cu textul „TERASA MUZ FM”.

* Tariful pentru 1 (un) sms constituie 8 lei (opt lei). Preţ cu TVA inclus.

– Premiile câștigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

 

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

Desemnarea câștigătorilor campaniei se va efectua conform prezentului Regulament, care include următoarele etape:

– să expedieze sms cu textul “Terasa MuzFm” la numărul scurt 9988;

– alegerea câştigătorului prin instrumente de randomizare;

– desemnarea câștigătorului în zilele de luni, miercuri şi vineri, de prezentatorii emisiunii MINISTERUL DIMINEŢII.

 

4.3. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de  ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.4. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:

4.4.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.4.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.4.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.4.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

 

Articolul 5                       SPRIJINUL  MATERIAL

5.1. Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.

5.2. Organizatorul “Goa Teritoriu” SRL va acorda premiile (biletele la piscina Goa Territory) și nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câștigător.

 

Articolul 6           LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

6.1. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4. Organizatorul își asuma dreptul de a păstra toate mesajele recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

 

ORGANIZATOR

„Radio Media Group Inc.” SRL

Director General

Victoria BUCATARU

 

“Goa Teritoriu” SRL

Director

Elena FOCSA