MUZ FM

NEWS

TESTUL LA ENGLEZĂ REVINE LA MINISTERUL DIMINEȚII!

TESTUL LA ENGLEZĂ REVINE LA MUZ FM!

Din 17 octombrie toți părinții dornici de a le oferi lecții de engleză gratis copiilor, sunt așteptați la “Ministerul Dimineții”! Intră pe pagina de facebook/muzfm, prinde postarea zilnică şi ajut-o pe Karafizi să traducă… frazele lui Teodor! ÎN ENGLEZĂ!

Lasă în cometarii varianta ta, un număr de telefon în mesaj privat, cu mențiunea Testul la Engleză, iar de la 9 la 10, “Ministerul Dimineții” te surprinde cu un apel!

Fii traducătorul matinal al frazelor uzuale de zi cu zi. Câstigă abonamente de studii la engleză și testări gratuite pentru copilul tău numai la TESTUL LA ENGLEZA!

Va fi haios dar cel mai important, educativ!

Zilnic, de luni pana vineri, câte un ascultator care acceptă provocarea matinaliștilor este supus unei probe orale în direct, oferindui-se o frază haioasa în limba romană pe care va trebui să o încadreze întro discuție în limba engleză,  pentru a demonstra cunostințele generale.  (EX: Donmnisoară, îmi cer scuze, cum ajung la bibliotecă, hai sa ne întâlnim la “Ștefan” etc.)

La sfârșitul perioadei de concurs, persoanele participante vor fi invitate împreuna cu copiii lor  la o testare Offline la Lingua Franca, unde va avea loc și decernarea premiilor.

MULT SUCCES! 

Detalii interesante pe facebook.com/muzfm.md, muzfm.md și linguafranca.md!

 

 

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurarea a

Campaniei „Testul la engleză

 

17 octombrie 2016                                                                                                mun. Chişinău

 

Articolul 1.     GENERALITĂŢI

„Radio Media Group Inc” SRL, fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău, MD-2008, Republica Moldova, în persoana Directorului General Dna Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, şi  „Lingua Franca” SRL, în persoana Directorului Dna Veronica SCALEŢCHI, care activează în baza Statutului, denumite în continuare „Organizator”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei „Testul la engleză”, la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

  • Regulamentul Oficial al campaniei „Testul la engleză”, este întocmit şi va fi făcut public prin publicarea pe site-ul muzfm.md
  • Participanţii la Campania sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul”).
  • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul www.muzfm.md

 

Articolul 2. OBIECTUL

2.1. Campania „Testul la engleză”, conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactiva. Premiile campaniei vor consta în acordarea unor cursuri de limbă engleză pentru copii şi  premii de consolare (testări la engleză). Începând cu 17 octombrie 2016, toţi doritorii de a câştiga un abonament la cursuri de limba engleză pentru copii, la Lingua Franca, vor trebui să prindă postarea zilnică de pe pagina de facebook/muzfm şi să o ajute pe Karafizi să traducă… frazele lui Teodor, lăsând un comentariu ÎN ENGLEZĂ! Zilnic, câte un ascultător care acceptă provocarea matinaliştilor este supus unei probe orale în direct, oferindu-i-se contra cronometru fraze haioase, uzuale, în limba română, pentru a fi traduse de către participant în limba engleză, ad-hoc.  La sfârşitul perioadei de concurs din cele 20 persoane participante, din perioada de concurs, 3 dintre ei vor primi premiile mari iar ceilalţi premii de consolare din partea Lingua Franca. Câştigătorii campaniei vor fi invitaţi în cadrul programului de maximă audienţă “Ministerul Dimineţii”.

 

Articolul 3. ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanţi, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Campaniei, în conformitate cu condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1.  Ia decizii de organizare a Campaniei „Testul la engleză, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică; dar şi în cadrul altor materiale promoţionale.

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „Testul la engleză, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „Testul la engleză”.

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

3.3. Acordă Participanţilor diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfăşoară începând cu 17 octombrie 2016, “Muz FM” şi „Lingua Franca”, îşi rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei. Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Campania „Testul la englezăprin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. Să participe sau să nu participe la  Campania „Testul la englezăîn conformitate cu prezentul Regulament.

3.6. Participarea la Campania „Testul la engleză”, ce se referă la prezentul Regulament, de către participanţi constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanţilor. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanţii să participe la Campanie.

3.7. Participantul la Campania „Testul la englezăconform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfăşurare a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

 

Articolul 4.     REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfăşurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

4.2.   Fiecare participant are dreptul să intre în campania „Testul la engleză, de câte ori doreşte.

  • DESFĂŞURAREA CAMPANIEI:
    • Desemnarea câştigătorilor campaniei se va efectua conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.
    • Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internetmuzfm.md.

4.6. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de  ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanţii pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfăşurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.7. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:

4.7.1. Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.7.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.7.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.7.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

 

Articolul 5 SPRIJINUL  MATERIAL

5.1. Mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu. Acestea sunt: cursuri de limbă engleză pentru 1 lună, cursuri de limbă engleză pentru 2 luni, cursuri de limbă engleză pentru 3 luni şi alte premii de consolare stabilite de Organizator (testări gratuite la limba engleză).

5.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata impozitele/taxelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câştigător.

 

Articolul 6      LIMITELE RESPONSABILITĂŢII ORGANIZATORULUI

6.1. Nu pot participa la Campanie angajaţii şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum şi persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit şi expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3. De asemenea participanţii îşi confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, şi ca aceasta informaţie să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

6.4. Organizatorul îşi asuma dreptul de a păstra toate înregistrările recepţionate, care nu contravin prezentului Regulament.

6.5. Participantul nu are dreptul de a-şi retrage înregistrarea audio de participare în timpul desfăşurării Campania „Testul la englezăconform prezentului Regulament.

 

ORGANIZATORI

 

„Radio Media Group Inc.” SRL                                                

Adresa: str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chişinău

mun. Chişinău, Republica Moldova

Victoria BUCĂTARU                                                                                          

Director General

 

„Lingua Franca” SRL,

Adresa: str. A. Puşkin 26, et. 3,

mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

 

Veronica SCALEŢCHI

Director

 

Lasă un răspuns