MUZ FM

NEWS

Un nou concurs marca Muz FM si LINELLA -“Suntem mai buni”! De Pasti fii mai aproape de cei dragi!

Muz FM si LINELLA dau startul campaniei “Suntem mai buni” incepand cu 23 martie! Participantii pot castiga zilnic cate un cos cu produse pentru Pasti!

Mai mult, ne-am propus sa oferim cadouri potrivite pentru sarbatorile de Pasti. In acest context, ascultatorii de Muz FM pot castiga zilnic cate un cos cu produse de la Linella pentru masa de sarbatoare.
In perioada 23 martie -12 aprilie cei care isi doresc sa participe, respectiv sa castige, sunt indemnati sa expedieze o poza de familie/cu familia pe pagina Muz FM de pe facebook. Fotografiile pot fi expediate prin comentarii la postarile de concurs „Suntem mai buni” sau prin mesaje private, cu datele de contact. Pozele vor fi ulterior supuse votingului prin acumularea de like-uri incepand cu data de 27 martie (in albumul de concurs „Suntem mai buni”) iar cea care va aduna in fiecare zi cele mai multe like-uri, va fi desemna castigatoare. Castigatorii vor fi determinati zilnic, premiul fiind cate un cos cu bunataturi de la LINELLA.

Incepand cu 30 martie, de luni pana vineri, ascultatorii MUZ FM au sansa sa intre telefonic in direct in cadrul emisiunii matinale de maxima audienta Muzele Diminetii cu Ursu si Mihai, unde vor putea castiga un COS DE PASTI de la LINELLA (cos consistent de produse nealterabile) in cazul in care au adunat un numar maxim de like-uri in ziua de concurs de referinta.
In fiecare zi va fi telefonat un castigator al zilei, distinct, iar castigarea unui cos de produse anuleaza contorizarea de voturi (Like-uri) a participantului castigator pe restul duratei campaniei.

Muz Fm va doreste Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi!

VOTEAZA AICI: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.948603271828745.1073741862.518197201536023&type=1

 

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfăşurarea a

 Campaniei “SUNTEM MAI BUNI”

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
  • Organizatorul campaniei S.C. ”Linella” S.R.L., (denumită în continuare Linella sau Organizatorul), cu sediul în mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr 11/6, cu Codul de Înregistrare 1003600042004, la Camera Înregistrării de Stat la 17 octombrie 2001.
  • Campania se desfăşoară în parteneriat cu „Radio Media Group” S.R.L., (denumită în continuare Muz FM sau Partener), fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorului General, doamna Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului.
  • Regulamentul Oficial al campaniei promoţionale “Suntem mai buni” este întocmit şi va fi făcut public prin publicarea pe site-ul web www.linella.md cât şi pe site-ul muzfm.md
  • Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).
  • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul linella.md cât şi pe site-ul www.muzfm.md

 

 1. DURATA PROMOŢIEI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE
 • Campania promoţională se va desfăşura în perioada 23 martie 2015 – 12 aprilie 2015 (denumită în continuare „Perioada Promoţiei”).
 • Concursul este organizat si se desfasoara in mediul online pe pagina oficiala de facebook a postului de radio Muz FM: https://www.facebook.com/muzfm.md

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE LA PROMOŢIE SI MATERIALELE PROMOŢIONALE FOLOSITE
 • Campania promoțională se adresează oricărei persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa în Republica Moldova, cu vârsta de peste 18 ani, care în perioada campaniei promoţionale expediază pe pagina de facebook Muz FM, o poză cu familia sa, în condiţiile prezentului Regulament.
  • Persoana devine participant la Campanie, în condiţiile prezentului Regulament, după ce fotografia expediată prin mesaj privat la pe pagina oficială a Postului de radio ”Muz FM” de pe facebook va fi publicată în albumul special creat pentru Campania ”SUNTEM MAI BUNI”.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ŞI PREMIILE
 • Înregistrarea în Campanie:
  • Conform prezentului Regulament, campania are un caracter interactiv, ce oferă participanţilor posibilitatea de a participa în concurs prin expedierea unei poze cu familia.
  • Începând cu 23 martie 2015, toţi doritorii de a participa în campania vor expedia o poză cu familia și a următoarei informații: Numele, Prenumele participantului și numărul de telefon al acestuia, prin mesaj privat pe pagina oficială a Postului de radio ”Muz FM” de pe facebook. Muz FM va publica toate fotografiile primite în albumul special creat pe pagina acestuia sub denumirea «Concurs ”SUNTEM MAI BUNI”», iar din 27 martie 2015, participanţii vor fi îndemnaţi să voteze şi să adune cât mai multe like-uri, paralel continuând şi înregistrarea.
  • În perioada 30 martie 2015 – 12 aprilie 2015, zilnic în cadrul matinalului „Muzele Dimineţii cu Ursu şi Mihai” va fi desemnat câştigătorul cu cele mai multe like-uri. Animatorii vor intra în legătură directă cu cîștigătorul. Zilnic, va fi oferit câştigătorului, un Coş cu produse de Paşti din partea Organizatorului Campaniei, Reţeaua de magazine Linella.
  • Fiecare persoană are dreptul de a participa în campanie cu un număr nelimitat de poze cu familia sa, dar să câştige doar o dată.
  • Fotografiile trimise trebuie sa fie originale, realizate de utilizatori, realiste, fără texte, logo-uri sau orice alte materiale ce presupun drepturi de autor și care nu aparțin participantului. Fotografiile trebuie să fie în format jpg, png sau gif. Fotografiile trebuie să aibă un conținut decent. Organizatorul are dreptul de a efectua verificări asupra originalității fotografiilor, fiind îndreptatit să ceară utilizatorilor dovezi suplimentare în acest sens.  Aceeași fotografie  nu poate fi postată de mai mulți utilizatori.
  • Nu se acceptă fotografii care sunt copiate de pe internet,  conțin mesaje obscene sau indecente, nu respectă condițiile prezentului regulament, nu respectă condițiile impuse de lege (sunt materiale ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare sau materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale), nu se încadrează în direcțiile și temele campaniei sau care reprezintă încercări de fraudare a sistemului. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica / exclude din concurs materialele transmise de participanți și care nu respectă condițiile menționate mai sus.
  • Utilizatorii sunt unici responsabili pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii la acest concurs. Participanții sunt în întregime responsabili de conținutul imaginilor, textelor și informațiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri. Participanții își asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea către public a respectivului material, precum și pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialului transmis.
  • Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terțe părți pot utiliza informații pe care participanții la concurs le postează sau le fac disponibile în spațiile dedicate concursului.
  • Organizatorul va oferi 10 (zece) coşuri de produse, astfel acestea fiind premiile zilnice acordate de luni până vineri în perioada 30 martie – 12 aprilie 2015.

 

 1. RIDICAREA PREMIILOR
 • Cîștigătorul va intra în posesia premiului la magazinul ”LINELLA” amplasat pe adresa mun. Chișinău, str._____________________________ în termen de ___ (_____________) zile din ziua cîștigului/ sau pînă la data de ”___”___________ 2015, între orele__:___ – __:___.
 • Organizatorul va înmîna premiul cîștigătorului doar la prezentarea buletinului de identitate.
 • În momentul transmiterii premiului părțile vor semna un Act de predare-primire.
 • Intrarea în posesia premiului se va efectua doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament oficial. În caz contrar, organizatorul își rezervă dreptul de a anula cîștigul.
 • Premiile care nu vor fi ridicate în termenul indicat la pct.5.1 vor rămîne în posesia Organizatorului.
 • Clienţii nu pot obţine în bani contravaloarea premiilor – Coşul cu produse Linella.

 

 1. SPRIJINUL MATERIAL
 • Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.
 • Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câştigător.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE
 • Prin participarea la Campania promoţională “Suntem mai buni”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
 • Prezentul Regulament este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit la sediul Organizatorului: șos. Muncești 121, sediul Partenerului: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova precum şi pe site-ul linella.md şi muzfm.md.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania promoţională, cu o înştiinţare prealabilă a publicului prin publicare pe site-ul www.linella.md şi muzfm-md şi/sau prin afişare în magazinele Linella şi la sediul Organizatorului, în următoarele situaţii:
 1. în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;
 2. în cazul depistării de activităţi de fraudă, hacking sau înşelătorii;
 3. în cazul în care, din motive tehnice sau juridice nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei Promoţionale.
  • Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania promoţională va înceta/se va suspenda de drept şi nici o parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
  • Încetarea sau suspendarea campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
  • Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, fraudare a voturilor online, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.
 • Reclamaţiile referitoare la desfăşurarea campaniei promoţionale se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea Campanie promoţională “Suntem mai buni”, sau pe adresa de e-mail mihaela.dragan@linella.md. Reclamaţiile vor putea fi formulate pe toata durata de desfăşurare a campaniei promoţionale precum şi în termen de 10 zile de la încetarea acesteia. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.
 • În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 • Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi, va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.
 • Prezentul Regulament poate fi modificat de către Organizator în orice moment.
 • Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării şi este valabil pe întreaga perioadă de derulare a Proiectului.

 

ORGANIZATOR

 

       „Linella” SRL

        Dmitrii Bucicov

       Director General

„Radio Media Group” SRL                                       

  Victoria BUCĂTARU                                                                                  

Director General

 

Lasă un răspuns