MUZ FM

UNTOLD MY PASSWORD

Pentru nu ştiu ce motiv (n-ai mai găsit bilet/cazare, nu ştiai exact despre ce e vorba, ţi se părea prea mainstream, etc.) n-ai mers la UNTOLD anul trecut.

Deschizi frumos Facebook-ul şi… BAAAM eşti bombardat de mii de poze şi video-uri de la Festival.

Cu fiecare scroll parcă începi să regreţi un pic că nu te-ai dus, nu-i aşa?

Ei bine, anul ăsta ai ocazia să mergi GRATUIT…hmm, aproape GRATUIT, pentru că MUZ FM îţi dă biletele!

Împreună vom scrie cel de-al treilea capitol UNTOLD.  Notează data: 3 august.

Expediază un sms la numărul scurt 9988, cu parola zilnică, afişată mai jos şi câştigă 2 bilete la cel mai tare eveniment al verii.

Mai multe sms-uri expediate, mai multe şanse de câştig.

Distribuitor exclusiv: iticket.md​

Şi cam atât:)

Expediază această parolă la 9988:

EXAMPLE

 

 

REGULAMENTUL

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurarea a

Campaniei „UNTOLD MY PASSWORD”

 

29 iunie 2017                                                                                                  mun. Chișinău

 

 

Articolul 1.     GENERALITĂȚI

 

1.1. „Radio Media Group Inc.” S.R.L., fondatorul Postului de radio “Muz FM”, persoană juridică moldovenească, cu sediul la adresa: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, în persoana Directorului General, doamnei Victoria BUCĂTARU, care activează în baza Statutului, și “EVO IT ONLINE” SRL, persoana juridică moldovenească, cu sediul la adresa Republica Moldova, Chişinău,  str. Independenţei 1A, ap. 58, reprezentată de către doamna Cheltuiala Veronica, în calitate de administrator, care activează în temeiul Statutului, numită în continuare „Beneficiar”, a întocmit şi a stabilit prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „UNTOLD MY PASSWORD” la postul de radio “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova.

Prezentul Regulament cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de desfășurare a Campaniei „UNTOLD MY PASSWORD” la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare „Regulament”), a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru anunţarea publică în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale ale ordinii şi regulilor de desfășurare a Campaniei la postul de radio al Organizatorului “Muz FM”, (în continuare – Campanie), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi participanții.

 

Articolul 2.          OBIECTUL

Campania „UNTOLD MY PASSWORD” conform prezentului Regulament, la postul de radio “Muz FM”, reprezintă o campanie interactivă. Începând cu 3 iulie, pe site-ul oficial muzfm.md, va fi afişată o parolă pentru toţi doritorii de a câştiga 2 invitaţii la UNTOLD.

Ascultătorii Muz FM vor fi îndemnați să găsească Parola zilei, afişată pe site-ul oficial muzfm.md şi să expedieze această parolă la numărul scurt 9988  – *număr cu tarif special.

* Tariful pentru 1 (un) sms constituie 8 lei (opt lei). Preţ cu TVA inclus.

Parola zilei poate fi un cuvânt sau mai multe, care va reprezenta un artist, sau o trupă care va evolua la UNTOLD (Ex: Hardwell).

La sfârşitul perioadei de înscriere prin sms, câştigătorii vor fi aleşi prin intermediul unei tombole. Extragerea va avea loc în direct, în cadrul emisiunii Ministerul Dimineţii, cu transmisiune live pe TV, în cadrul unei rubrici PP. Dacă câştigătorul selectat nu va răspunde la apel în momentul emisiunii, va fi ales un alt câştigător conform aceluiaşi mecanism.

 

 

 

Articolul 3.          ORGANIZAREA

3.1. Organizatorul poartă toată răspunderea faţă de participanți, ce ţin de organizarea şi desfășurarea Campaniei, în conformitate cu toate condiţiile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul de sine stătător:

3.2.1.  Ia decizii de organizare a Campaniei „UNTOLD MY PASSWORD” în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa participanților pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.muzfm.md în condiţii de ofertă publică;

3.2.2. Îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării Campaniei prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de internet www.muzfm.md.

3.2.3. Până la începerea Campaniei „UNTOLD MY PASSWORD”, în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii Campaniei „UNTOLD MY PASSWORD”.

3.2.4. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor necesare.

3.2.5. Aprobă altă documentaţie necesară.

 

3.3. Acordă Participanților diverse premii/cadouri, în limitele prezentului Regulament.

3.4. Campania se desfășoară în perioada 3 iulie – 31 iulie 2017, Muz FM și iTicket își rezervă dreptul de a modifica durata Campaniei.

Orice modificare a duratei Campaniei se va face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului prin intermediul paginii de internet  www.muzfm.md.

3.5. Participantul la  Campania „UNTOLD MY PASSWORD” prin prezentul Regulament, este în drept:

3.5.1. să participe sau să nu participe la  Campania „UNTOLD MY PASSWORD” în conformitate cu prezentul Regulament.

3.6. Participarea la Campania „UNTOLD MY PASSWORD”  ce se referă la prezentul Regulament, de către participanți constituie o acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea participanților. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează participanții să participe la Campanie.

3.7. Participantul la Campania „UNTOLD MY PASSWORD” conform prezentului Regulament, este obligat să respecte întocmai toate condiţiile şi regulile de desfășurarea a Campaniei, stabilite în prezentul Regulament.

 

Articolul 4.     REGULILE  DE  DESFĂŞURARE

4.1. Regulamentul Campaniei este public pe toata durata desfășurării Campaniei şi poate fi consultat gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea paginii internet www.muzfm.md.

 

4.2. Fiecare participant are dreptul:

– să expedieze nelimitat mesaje cu Parola zilnică la numărul scurt 9988 –*număr cu tarif special.

*Tariful pentru 1 (un) sms constituie 8 lei (opt lei). Preţ cu TVA inclus.

– Premiile câştigate nu pot fi modificate pe contravaloarea lor exprimată în bani a produsului.

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI;

Desemnarea câştigătorilor campaniei se va efectua conform prezentului Regulament, care include următoarele etape:

– să expedieze parola zilnică, afişată pe site-ul oficial muzfm.md, la numărul scurt 9988;

– alegerea câştigătorului prin instrumente de randomizare;

– desemnarea câștigătorului în ultima zi de concurs, de prezentatorii emisiunii MINISTERUL DIMINEŢII, cu transmisine live la postul TV, Canal 3.

Desemnarea câştigătorilor campaniei se va desemna conform prezentului Regulament, în baza mecanismului campaniei.

Rezultatele vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi ulterior făcut public prin intermediul paginii internetmuzfm.md sau/şi prin intermediul altor mass-media. În cadrul campaniei nu pot participa persoanele care nu au vârsta de până la 18 ani.

 

4.3. Condiţiile prezentului Regulament Organizatorul le aduce la cunoştinţa Participanților pe calea anunţării publice, prin intermediul plasării pe site-ul www.muzfm.md sub formă de  ofertă publică, şi vor fi accesibile Participanții pentru familiarizare 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, pe tot parcursul desfășurării Campaniei, indicate în prezentul Regulament.

4.4. În cazul în care Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel de acţiuni:

4.4.1. care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova;

4.4.2. Participantul încearcă să comită şi comite careva acţiuni frauduloase;

4.4.3.Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a Organizatorului;

4.4.4. Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.

Atunci, în acest caz, Organizatorul are dreptul imediat, fără careva preîntâmpinare, temporar sau total să-l excludă pe participant, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea Participantului.

 

Articolul 5                       SPRIJINUL  MATERIAL

 

5.1. Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.

5.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câștigător.

 

Articolul 6           LIMITELE RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

6.1. Nu pot participa la Campanie angajații şi/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenerului general implicat în organizare precum și persoanele afiliate ale acestora până la gradul III de rudenie.

6.2. Organizatorul, în vederea desfăşurării campaniei, prelucrează datele personale ale participanţilor, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau în mod explicit și expres acordul ca numele, numărul de telefon să fie procesate şi arhivate într-o baza de date.

6.3. De asemenea participanţii își confirmă acordul ca parte din aceste date să fi folosite în alte acţiuni promoţionale viitoare ale Organizatorului, conform prezentului Regulament, și ca aceasta informație să fie făcută publică în timpul emisiunilor radio la postul de radio Muz FM sau al unor activităţi de promovare a Campaniei, participanţii confirmând în mod neechivoc acordul în acest sens prin simpla înscriere la Campanie şi prin acceptarea fără rezerve a prevederilor prezentului Regulament.

 

6.4. Organizatorul își asuma dreptul de a păstra toate mesajele recepționate, care nu contravin prezentului Regulament.

 

ORGANIZATOR

„Radio Media Group Inc.” SRL

Victoria BUCATARU

Director General

 

“EVO IT ONLINE” SRL

Cheltuiala Veronica

Administrator